Fjutten. En musiksaga för barn

Käännös: Barbara Helsingius.