Fanni ja ihmeellinen tunnelämpömittari. Tunnesäätelyn harjoitteleminen