Familjen Berg går till nattvarden

Inge Löökin kansi teokseen Familjen Berg går till nattvarden (Församlingsförbundet 1979).