Entten tentten … lirum larum … Finnische und deutsche Kinderreime und Abzählverse = suomalaisia ja saksalaisia lastenrunoja ja -loruja

Kaksikielinen teos sisältää suomalaisia ja saksalaisia lastenrunoja ja -loruja.