En sort för sej. Verser och dikter i urval 1950-1984