En krona av guld. Ett kors av trä. Berättelser ur den heliga Birgittas liv