Du har en vän

Kuvittajat: Siv-Britt Aspman-Nilsson & Kerstin Frykstrand.