Djurgården

Ritad och berättad av Kerstin Frykstrand.