Dieppe dáppe. Ovdaskuvlla buđaldallangirji

Saamenkielinen lasten puuhakirja. Teksti pohjoissaameksi.

Sunna Kitin kansi teokseen Dieppe dáppe (Sámediggi 2015).