Det var en gång… Nio syskons äventyr på landet

Kuvittajatieto signerauksesta.

Tove Janssonin kansi teokseen Det var en gång (Söderströms 1945).