Den vilda flykten. En Jataka-berättelse i ord och bild