Dáidu mátkkošta máinnasladnái

Saamenkielinen teos. Käännös pohjoissaameksi: Kirste Paltto.