Čoalkkehii uksii!

Saamenkielinen teos. Teksti pohjoissaameksi.