Cirkus Lustikus eller familjen Långsvans äventyr i staden

Kuvitettu nimellä: Inga Helander.