Cáhcerávgga gazza

Saamenkielinen teos. Teksti pohjoissaameksi.