Björkmusen och Näbbmusen

Käännös: Inga-Britt Rova.