Bertas val

Tekijän sign. H. F-s. Ei kuvitustietoa.