Kirjakori och Bokprovning 2022

En jämförelse av finska och svenska barnboksstatistiken 2022

Färre översättningar av barn- och ungdomslitteratur i Sverige än  någonsin – det finns både likheter och skillnader i svensk och finsk barnlitteraturstatistik 2022 

Bokprovning-näyttely Ruotsin lastenkirjainstituutin kirjastossa.
Bokprovning-utställning i Svenska Barnboksinstitutets bibliotek

Svenska Barnboksinstitutet följer den annuella utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i Sverige genom statistik och temaöversikt. Barnboksinstitutet har gett ut Bokprovning-statistiken sedan 1993. På sätt som Finlands barnboksinstitutets Kirjakori-statistik, baserar Bokprovning sig på böcker, som förlagen har skänkt till institutets bibliotek. I statistiken inkluderas endast tryckta böcker, men i Bokprovning-dokumentationen finns det en separat redogörning av e- och ljudböcker för barn i Sverige. 

I Bokprovning-statistiken 2022 förekommer 2183 barn- och ungdomsböcker, vilket är 20 mindre än år 2021. I Kirjakori finns det däremot 1313 barn- och ungdomsböcker, vilket betyder 91 böcker mera än 2021. I Sverige var år 2017 ett rekordår i utgivningen: 2532 böcker betraktades nästan som ett överflöde av böcker. Efter 2017 har utgivningen minskat. I Sverige kom det alltså 870 barn- och ungdomsböcker mera än i Finland. I förhållande till befolkningen, har lite flera böcker getts ut i Finland än i Sverige. 

Anmärkningsvärdaste skillnaden i siffrorna fanns det mellan originalsvenska/-finska och översatta böcker. I Finland var 54 % av böckerna inhemska. Däremot i Sverige var 68 % av böckerna originalsvenska. Översättningarnas del, 32 procent av hela utgivningen i Sverige, var minsta i historien. Ändå översatts det året 2022 till svenska barnböcker från flera originalspråk än till finska. Engelskans del av översättningar i Sverige var 63 procent (i Finland 71 procent) och böckerna var översatta från 28 olika språk. Till finska översatts böcker från 17 olika språk. Efter engelskan var det flesta översättningar från franska (45) och danska (41). Till finska översatts det flesta böcker från svenska (62) och tyska (43). Från Finland och finska språket översatts det bara tre böcker till svenska i Sverige. 

Den största kategorin i både ländernas utgivning är bilderböcker. I Sverige kom det ut 632 bilderböcker, i Finland 451. 67 % av bilderböcker i Sverige var originalsvenska, i Finland var det mera översatta än inhemska bilderböcker. Kategorin ”barnböcker” är delat till två olika kategorier i svenska Bokprovningen, ”kapitelböcker” som innehåller lättlästa böcker för barn som börjar läsa själv, och ”mellanåldersböcker” med lite längre text för barn i 9–12 års ålder. Tillsammans innehåller dessa kategorier 649 böcker, alltså lite mera än bilderböcker. I Finland är alla barnböcker i samma kategori med 349 böcker.  

Märkvärdigt är också att i Sverige kom det ut 171 ungdomsböcker (böcker för unga och unga vuxna). I Finland var kategorin lite större efter några år av minskad utgivning. I Kirjakori finns det 198 ungdomsböcker, alltså mer än i Sverige. Originalfinska böcker var 118 (60 %) och översatta 80 (40 %), medan i Sverige kom det 144 (84 %) originalsvenska och 27 (16 %) översatta. Orsakerna till minskad utgivning är liten försäljning med höga kostnader och unga som läser allt flera böcker på engelska.  

Den största utgivaren i Sverige är Bonnier Carlsen med 239 böcker. Nästa är Tukan med 158 böcker och Rabén & Sjögren med 148 böcker. De tre största förlag i Finland är Tammi (153), Otava (150) och Mäkelä (132). Tio största förlagen publicerade 64 procent av alla barn- och ungdomsböcker i Finland, i Sverige motsvarande 50 procent.  

I Sveriges barnboksmarknad har utgivning av så kallade hybridförlagen ökad mest procentuellt. I dessa förlag tar upphovspersonen en del av den ekonomiska risken och betalar en del av utgivningskostnader, men får också lite högre royalty. Exempel av större hybridförlagen i barnboksbranchen är Visto förlag och Tallbergs förlag. 

I Bokprovningen och i Kirjakori betraktar man också barn- och ungdomslitteraturens teman. Det är intressant, att år 2022 finns det samma teman som tas upp i både länder. Till exempel nordisk mytologi, lek med form och berättandet samt superhjältar och superkraften lyfts fram.  

Bokprovning-dokumentation finns här: 
https://www.barnboksinstitutet.se/bokprovning/bokprovning-2023/ 

Kirjakori-materialet finns här (på engelska):
https://lastenkirjainstituutti.fi/in-english/kirjakori-annual-statistics-of-finnish-childrens-and-youth-literature