Ystävyyttä yli rajojen

Onni-poika saa uuden ystävän

Kirja: Sanna Pelliccioni: Onni-poika saa uuden ystävän. Minerva 2012. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä keskustellaan pakolaisuudesta tarinan eri henkilöiden näkökulmasta ja valmistetaan aiheesta nukketeatteriesitys.

Tehtävän kesto: 2 oppituntia

Hakusanoja: kohtaaminen, keskustelu, nukketeatteri

Tehtävänanto:

Mikäli luokassa on maahanmuuttaja, jolla on kokemuksia pakolaisuudesta, voidaan hänelle antaa tilaa kertoa omista kokemuksistaan, jos hän niin haluaa. Jos opettajalla itsellään on vaikeaa käsitellä pakolaisuutta aiheena, voidaan hankkia ulkopuolinen ihminen kertomaan pakolaisuudesta ja johtamaan keskustelua Onni-poika kirjan pohjalta.

Ensimmäisellä tunnilla käsitellään pakolaisuutta opettajan johdolla keskustellen yleisesti pakolaisuudesta. Mitä pakolaisuus on? Kuka on pakolainen? Mitkä asiat johtavat pakolaisuuteen? Oletko tavannut pakolaisia? Mitä eroa on pakolaisella ja maahanmuuttajalla?
Lopputunnista oppilaat jaetaan ryhmiin ja he askartelevat kirjan hahmot seuraavan tunnin nukketeatteria varten.

Toisella tunnilla tehdään nukketeatteri, jossa jokainen ryhmä käsittelee eri näkökulmasta pakolaisuutta kirjan pohjalta.

Ryhmä 1: Pohdi Aramin näkökulmasta tarinaa. Miten hän on päätynyt suomeen? Miltä Aramista tuntuu? Mitä Aramille kuuluu nyt?

Ryhmä 2: Pohdi Onnin näkökulmasta tarinaa. Miten Onni-poika kokee sen, ettei heillä ole yhteistä kieltä Aramin kanssa? Mitä Onni-poika voi opettaa Aramille? Mitä hän voi oppia Aramilta?

Ryhmä 3: Asetu tilanteeseen, jossa mietit, että Onni ja Aram ovat tunteneet toisensa jo kaksi vuotta. Millainen on heidän ystävyytensä nyt? Onko Onni-poika oppinut Aramin äidinkieltä? Entä kuinka hyvin Aram puhuu suomea?

Vaihtoehtoinen kirja: Päivi Franzonin ja Sari Airolan kuvakirja Muuttolintulapsi (Lasten Keskus 2007)

Tehtävä PDF

Laatijat: Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelijat, Turun OKL, Rauman kampus

 

Ikäryhmät: /
Asiasanat: