Tarinakätköily

Geoetsivät ja yksikätinen madonna

Kirja: Johanna Hulkko: Geoetsivät ja yksikätinen madonna. Karisto 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan oman salapoliisitarinan luomista kahden luokan yhteistyönä.

Hakusanoja: salapoliisitarina, geokätköily, tarina, dekkari, Yöstäjä

Tehtävänanto: Selkäpiitä karmivia rikoksia, raudankova etsivä, salaperäisiä johtolankoja… Näistä koostuu täydellinen dekkari. Tässä tehtävässä luodaan salapoliisitarina kahden luokan yhteistyönä. Aloittakaa tehtävä näin: kumpikin luokka keksii luokan oman salapoliisihahmon. Millainen luonne hänellä on, minkä ikäinen hän on, mikä on hänen nimensä, erikoisuutensa, mistä hänet tunnetaan, miltä hän näyttää, mitä juttuja hän on selvittänyt? Kirjoittakaa kuvaus salapoliisista kokonaisin lausein yhdelle paperiarkille.

Kun olette valmiita, keksikää rikos hänen ratkaistavakseen. Miettikää millainen rikos on tapahtunut, kuka on rikoksen uhri, mihin kellonaikaan se on tapahtunut ja onko sillä silminnäkijöitä. Kirjoittakaa kuvaus rikoksesta toiselle paperille. Keksikää sitten, missä rikos on tapahtunut. Kuvailkaa rikospaikkaa mahdollisimman tarkasti kolmannella paperiarkilla. Valitkaa seuraavaksi kolme arkista esinettä (esineitä voi tuoda ennakkoon kotoa tai valita esineitä luokasta). Nämä kolme esinettä ovat johtolankoja, jotka ovat löytyneet rikospaikalta. Mitä salapoliisi voi päätellä vaikkapa pyykkipojasta, lusikasta tai pölyhuiskusta? Kertovatko ne jotain rikoksen tekijästä?

Kun olette saaneet koottua salapoliisin, rikoksen, tapahtumapaikan ja johtolangat, on aika lähteä geokätköilemään! Piilottakaa kukin paperi tai esine omaan kätköönsä koulun läheisyydessä. Tehkää toiselle luokalle kartta josta selviää, mistä tarinan ainekset löytyvät. Käykää sen jälkeen etsimässä toisen luokan jättämät vihjeet. Kun olette löytäneet toisen luokan jättämät tarinan ainekset, pohtikaa rikosta, tutkikaa johtolankoja ja yrittäkää selvittää rikos.

Kirjoittakaa johtopäätöksistänne salapoliisitarina. Ideoikaa tarinaa koko luokan kesken, opettaja voi toimia kirjurina. Lukekaa lopuksi oma tarinanne toiselle luokalle!

Kirjavinkki: Hanna Kökkö: Kätkö. Kustannus-Mäkelä 2013. Ikäryhmä 10-12 (4-6 lk)
Saman tehtävän voi tehdä Kökön kirjaan liittyen.

Tehtävä PDF

Laatija: Sanataideyhdistys Yöstäjä 2016

 

Ikäryhmät: /
Asiasanat: