Radio-ohjelma

supermarsu-pelastaa-silakat

Kirja: Paula Noronen: Emilian päiväkirja – Supermarsu pelastaa silakat. Kuvitus Pauliina Mäkelä. Gummerus 2009. Kirjan tiivistelmä

Äänitetään kuunnelma. Mediatehtävä laajentaa kirjan teemoja ja tarinaa.

Hakusanoja: interaktiivinen, media, lähetys, yleisö, puhelut, hahmot, ajankohtainen, vesistöt, järvet,  mielipide, yhteiskunta, käsikirjoitus, improvisaatio, Lastenkkirjainstituutti

Äänittäkää radio-ohjelma, johon soitetaan ja keskustellaan säästä ja luonnosta. Pohtikaa ”puheluissa” miten Itämerta voisi auttaa, jotta järvivedet eivät taas karkaa Venukseen.

Soittajat voivat olla kirjan valmiita hahmoja, tai voitte keksiä lisää hahmoja. Hahmojen kehittelyssä voi käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

  • Onko hahmosi jonkin kirjan henkilön ystävä tai sukulainen?
  • Mikä on hahmon nimi?
  • Miksi häntä kiinnostaa järvivesien kohtalo?
  • Mitä hahmosi aikoo tehdä Itämeren auttamiseksi?
  • Millainen ääni hänellä on?

Tehtävän voi toteuttaa joko improvisoiden tai käsikirjoitettuna.

Tehtävä PDF

Laatija: Lastenkirjainstituutti 2016

Ikäryhmät:
Asiasanat: