Päivä oktonauttina!

Oktonautit ja suuri aaveriutta

Kirja: Meomi; Vicky Wong; Michael C. Murphy; Tytti Träff: Oktonautit ja suuri aaveriutta. Vaukirja 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä tutkitaan saimaannorppien tilaa eri lähteiden avulla ja tehdään oma kehitysehdotus siitä, kuinka saimaannorppien oloja voisi parantaa.

Avainsanoja: saimaannorppa, luonnonsuojelu, tutkiva oppiminen, elinympäristö

Tehtävän kuvaus: Muodostetaan pienryhmät (2-4) henkeä. Päivän teemana on sisävesistöjen eläinmaailman tutkiminen. Tehtävässä yritetään löytää saimaannorpalle uusi koti. Ryhmät tutkivat eri lähteistä saimaannorppien tilaa Saimaassa ja selvittävät ongelmakohtia.

Teemana on tutkiva oppiminen, jolloin oppilas tekee taustatyötä sisävesistöön ja norppiin liittyen ja tuottaa ryhmän kanssa myös kehitysehdotuksia ja ajatuksia. Tavoitteena on, että ryhmä päättää yhdessä yhden tietyn ratkaisun saimaannorppien olojen parantamiseksi. Tämä liittyy kiinteästi kirjan teemaan, missä oktonautit etsivät kilpikonnille uusia koteja heidän olojen heikentymisen takia.

Oppilasta tulee ohjata ensin etsimään aiheesta kirjallisuutta ja kirjallisuuden tueksi etsiä eri nettilähteitä. Kehitysehdotukset olojen parantamiseksi muodostetaan esimerkiksi powerpoint-tiedostoksi tai postereiksi. Omaa posteria tai ppt.-tiedostoa voisi muokata ja kuvittaa mahdollisimman näyttäväksi, jotta se houkuttelee kuuntelijan mielenkiinnon tärkeän asian tiimoille!

Tehtävä PDF

Laatijat: Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelijat, Turun OKL, Rauman kampus

Ikäryhmät: /
Asiasanat: