Nyt tehdään tunnedraamaa!

Puhelias Elias

Kirja: Essi Kummu & Marika Maijala: Puhelias Elias. Tammi 2012. Kirjan tiivistelmä

Kirjan pohjalta tutustutaan erilaisiin tunteisiin ja niiden käsittelyyn. Erilaisia tunteita tuodaan esille, kerrotaan omia kokemuksia sekä kuvataan tilanteita, missä syntyy erilaisia tunteita. Harjoitellaan tunnetaitoja ja opetellaan, että erilaiset asiat herättävät erilaisia tunteita eri ihmisissä. Tärkeää on myös oppia, että jokaisen kokemat tunteet ovat hyväksyttyjä ja aitoja.

Hakusanoja: tunteet, yksinäisyys, ystävyys, ikävä, ilo, suru, pelko, jännitys, kaipaus, kuva¬taide, äidinkieli, draama, kirjoittaminen, uskonto

Tehtävänanto: Kirjan tarinan pohjalta valitaan vuorotellen yksi tunne käsiteltäväksi. Jokainen tekee tunnetaulun, missä on kuva ja tunteen nimi. Keskustellaan yhdessä siitä, miten erilaiset asiat tuottavat ihmisille erilaisia tunteita. Tehdään yhdessä draaman keinoin esitys, missä näkyy ja käsitellään erilaisia tunteita. Esitys kokoaa tunteita käsittelevän monialaisen oppimiskokonaisuuden.

Nyt tehdään tunnedraamaa!

Laatija: Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelijat, Turun OKL,
Rauman kampus

Ikäryhmät: /
Asiasanat: