Matka maailman ympäri

12 päivää maailmalla

Kirja: Tittamari Marttinen: 12 päivää maailmalla. Lasten keskus 2014. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä oppilaat toteuttavata ryhmissä tai pareittain esitysnurkkaukset kirjan tarinoissa esiintyvistä maista ja niiden kulttuurista.
Tehtävän kesto: neljä oppituntia

Hakusanoja: ryhmätyö, parityö, maantieto, historia, kuvataide, kielet, esitelmä, tiedonhaku

Tehtävänanto:

1. Kirjassa käsitellään  12 eri maan kulttuuria, jossa käydään läpi lasten arkea ja juhlaa. Ensimmäisellä tunnilla maat jaetaan luokassa parien kesken tämän jaon jälkeen parit lukevat oman kappaleensa. Sen jälkeen parien tehtävänä on tutustua heidän valitsemansa maan kulttuuriin ja arkeen, jonka pohjalta he keräävät tietoa esitysnurkkausta varten. Nurkkauksessa voi olla musiikkia, videoita, esineitä, vaatteita, ruokaa ja kaikkea aiheeseen liittyvää.

2. Toisella tunnilla parit jatkavat nurkkauksen tekemistä ja muodostavat keräämistään tiedoista ne valmiiksi. Puolet  pareista esittelevät oman  nurkkauksensa kolmannella tunnilla ja toiset neljännellä tunnilla. Näin ryhmillä on n. 10 min aikaa esitellä oma nurkkauksena. Esityksitä tulee esittää aina vähintään yksi kysymys esittäjille, jolloin esityksistä herää keskustelua.  Opettaja rooli on täydentää oppilaiden osaamista.

3. Oppikokonaisuuteen menee 4 oppituntia, mutta tehtävää voidaan soveltaa niin, että otetaan huomioon ryhmäkoko (pari- vai ryhmätyö). Myös maiden valintaan voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. Oppilaiden ikätaso tulee ottaa huomioon tehtävän laajudessa. Vanhemmilta oppilailta tulee vaatia monipuolista ja kattavampaa aiheen esittelyä nurkkauksessa.

 

Tehtävä PDF

Laatija: Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelijat, Turun OKL, Rauman kampus 2017

 

Ikäryhmät: /
Asiasanat: