Ohjeita tietokannan käyttöön

1. HAKULOMAKKEET

Tutkimuskirjallisuuden hakuun ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden hakuun on omat hakulomakkeensa, eli eri lomakkeilla tehdyt haut kohdistuvat eri aineistolajeihin. Tutkimuskirjallisuuden hakulomakkeessa on myös valinta koko tietokannasta hakua varten. Tällöin esimerkiksi hakiessasi asiasanalla myytit saat esiin viitteitä sekä tutkimuskirjallisuuden että lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjallisuuden kokoelmista.

HAKULOMAKE tutkimuskirjallisuuden tai koko tietokannasta hakua varten

HAKULOMAKE lasten- ja nuortenkirjallisuuden hakua varten

Katkaisumerkki *
Katkaisun voi laittaa sanan alkuun tai loppuun.
*opetus, opetus*

Operaattorit JA, TAI, EI
Operaattorit ovat käytössä Sanahaku-, Tekijä- ja Nimekekentissä.
lapsi* TAI lasten*.

Sanahaku
Järjestelmä etsii hakusanaa kaikkialta kirjan tiedoista, myös tiivistelmästä. Sanahakukenttään voi kirjoittaa minkä tahansa sanan tai tekijän, kirjan, julkaisijan tai julkaisusarjan nimen. Kenttään voi kirjoittaa myös useampia sanoja, jolloin hakutulos on sama kuin käytettäessä JA-operaattoria.

Tekijä
Kirjoita kenttään kirjailijan, kuvittajan, toimittajan, artikkelin kirjoittajan tms. nimi.
Pilkutuksella ja kirjainten koolla ei ole merkitystä.
sukunimi, etunimi

Nimeke
Kirjoita hakukenttään teoksen koko nimi (aaveita ja enkeleitä, lapsia ja sankareita) tai joku nimen sanoista ilman katkaisumerkkiä (aaveita). Katkaisumerkin käyttö (aave*) laajentaa hakutulosta.

Julkaisuvuosi, aineistotyyppi, kieli
Käytä tarvittaessa rajausta julkaisuvuoden, aineistotyypin tai kielen mukaan.
Aineistotyyppejä on käytössä kaksi: kirja ja opinnäytetyö.

2. SELATTAVAT LISTAT

Voit selata tietokannassa olevaa kirjallisuutta erilaisten listojen avulla (asiasanat, tekijät, kustantajat, luokitus). Listaa klikkaamalla pääset suoraan etsimiisi viitteisiin. Tutkimuskirjallisuudessa ja Lasten- ja nuortenkirjallisuudessa on yhteiset asiasana- ym. listat. Siitä syystä selattavan listan kautta saatu tulos on erilainen riippuen siitä kummalla puolella (kumman lomakkeen kautta) teet haun.

Asiasanat
Lista sisältää kaikki Lastenkirjainstituutin kirjaston tietokantaan tallennetut asiasanat ja asiasanaketjut. Asiasanoja on käytetty sekä tutkimus- että nuorisokirjallisuudessa.

Tekijä
Selattava lista sisältää tietokannassa olevat henkilö- että yhteisötekijät, mm. kirjoittajat, kuvittajat, toimittajat, kääntäjät ja julkaisijat. Listasta klikkaamalla pääset suoraan kaikkiin niihin tietokannassa oleviin julkaisuihin, joissa valitsemasi tekijä esiintyy tekijäkentässä. Julkaisijoita ja julkaisusarjoja kannattaa hakea sanahaun avulla.

Kustantaja
Kustantajalistan avulla pääset suoraan valitsemasi kustantajan julkaisemiin viitteisiin.

Luokitus
Luokan mukaan selattava lista auttaa etsimään tiettyyn aihepiiriin ryhmiteltyjä julkaisuja. Esimerkiksi luokka 86.31 viittaa ruotsinkielisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historiaan ja tutkimukseen. Luokan mukaiset haut tulee tehdä selattavan listan avulla (ei sanahaulla).
Luokituksena on instituutin käyttämä sovellettu YKL (Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä); omien sovellusten pääpaino on luokassa 86+, joka on kirjallisuudentutkimuksen luokka.

Esimerkkejä luokituksesta:
84.2 Suomenkielinen kertomakirjallisuus
84.31 Ruotsinkielinen kertomakirjallisuus
85.12 Suomenkieliset sadut
85.131 Ruotsinkieliset sadut
85.22 Suomenkieliset kuvakirjat
85.231 Ruotsinkieliset kuvakirjat

86.11 Nuorisokirjallisuuden yleisesitykset, sekasisältöiset artikkelikokoelmat sekä nuorisokirjallisuuden historia
86.12 Eri lajit ja aihepiirit yleensä
86.121 Fantasiakirjallisuus (jakaantuu edelleen alaluokkiin)
86.122 Realistinen kirjallisuus (jakaantuu edelleen alaluokkiin)
86.129 Eri aihepiirit
86.18 Tietokirjallisuuden historia ja tutkimus

88.207 Suomenkieliset aapiset
88.2072 Suomenkieliset lukukirjat
89.3107 Ruotsinkieliset aapiset

Luokkatunnuksen perässä oleva K tarkoittaa käsikirjastokappaletta, joka ei ole lainattavissa.
Luokkatunnuksen perässä oleva H tarkoittaa varastokappaletta. Varastokirjoja voi pyytää lainaksi henkilökunnalta.

Esimerkkejä

Asiasanalla kotimainen kirjallisuus voi tehdä ja rajata hakuja vain suomalaisten ja suomenruotsalaisten kirjailijoiden teoksiin. Suomenruotsalaisten kirjailijoiden teosten tiedoissa on lisäksi asiasana suomenruotsalainen kirjallisuus.

Kotimaisten kirjailijoiden teoksista muille kielille tehtyihin käännöksiin on lisätty asiasana käännökset.

Käännetyn kirjallisuuden tietoihin on lisätty huomautus alkuteoksen kielestä, esimerkiksi: Saksankielinen alkuteos, Englanninkielinen alkuteos. Näitä viitteitä haetaan Sanahaku-kentän kautta. Huomautus Ruotsinkielinen alkuteos viittaa aina ruotsalaisen kirjailijan teokseen.

Katkaistu sanahaku opetus* tuo esiin viitteet, joissa esiintyy esimerkiksi termi kirjallisuuden opetus asiasanana, opetusmenetelmät tiivistelmän tekstissä tai opetushallitus julkaisutiedoissa. Katkaisu voi olla myös sanan alussa: esimerkiksi sanahaku *opetus löytää mm. sanan esiopetus sisältävät viitteet.

Sanahaku kunnas tuo viitteet, joissa Kirsi Kunnas tai Mauri Kunnas ovat joko tekijöinä tai tutkimuksen kohteena. Sanahakua voi tarkentaa etunimen avulla (kunnas mauri) ja lisäämällä hakuun sanan nimekkeestä (kunnas mauri joulupukki). Täsmällisemmän haun voi tehdä valitsemalla asiasanalistasta sopivan asiasanan tai asiasanaketjun, esim. kunnas, kirsi : tiitiäisen satupuu.

Valitsemalla aineistotyypiksi opinnäytetyön ja jättämällä muut kentät tyhjiksi saat esiin kaikki kokoelmassa olevat pro gradu- ja lisensiaatintyöt.