Boksamtal med bilderböcker -kirjan kansi.

38.298 EDWARDS, Agneta: Boksamtal med bilderböcker. Första upplagans första tryckning. – Stockholm : Natur & Kultur, 2017. ISBN 978-91-27-44307-5 nidottu (Förskoleserien)