Uutuusluettelo – syksy 2014

Alla olevaan luetteloon on koottu vuoden 2014 aikana kirjastoon hankittuja tutkimuskirjoja. Kirjat on ryhmitelty luokittain ja ne on luetteloitu Lastenkirjainstituutin Onnet-tietokantaan, jossa sisältöihin voi tutustua tarkemmin. Kaikki teokset ovat lainattavissa K-kirjaimella merkittyjä käsikirjastokappaleita lukuunottamalla.

01.58 Bibliografiat. Kaunokirjallisuus

01.58 FINNISH children’s and youth books 13 / published by IBBY Finland. – [Helsinki] : IBBY Finland, 2012. – 86 s. : kuv. ; 21 cm. ISBN nid. (Virikkeitä, ISSN 0787-7412 ; 2/2012)
Julkaisu on samalla Virikkeitä-lehden numero 2/2012

01.5842 LASTEN ja nuorten jatko- ja sarjakirjat / toim. Anna-Riitta Hyvärinen & Tuija Mäki
Helsinki : Avain, 2013. – 385 s. ; 21 cm. ISBN 978-951-692-971-5 nid.

01.58431 BRINCK, Gunilla: Sorg saknad sammanhang : böcker om barn och ungdomar i svåra livssituationer / urval och kommentarer av Gunilla Brinck och Anna Lindberg ; med inledande artikel av Kati Falk. – 3., [omarb.] uppl., Lund : BTJ Förlag, 2013. – 165 s ; 20 cm. ISBN 978-91-7018-757-5 nid. – 1. p. 2004

01.58431 LINDSKOG, Gerda Helena: Norrbarn : Norrland i 1900-talets svenskspråkiga barn- och ungdomslitteratur. – Umeå : h:ström – Text & kultur, 2013. – 463 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-91-7327-197-4 nid. (Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet = Studies published by the Swedish Institute for Children’s Books, ISSN 0347-5387 ; 121)

01.58522 MÄKI, Tuija: Kuvakirjoja sarjoina. – Helsinki : Avain, 2014. – 286 s. ; 21 cm. ISBN 978-952-304-025-0 nid.

01.8 HJELT, Marjut: Lapsuuden sadut ja seikkailut : kirja-aarteita viideltä vuosisadalta. – Helsinki : Into, 2014. – 231 s. : kuv. ; 25 cm. – ISBN 978-952-264-252-3 nid.

07 Joukkotiedotus

07 SUONINEN, Annikka: Lasten mediabarometri 2013 : 0-8-vuotiaiden mediankäyttö ja sen muutokset vuodesta 2010. – Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto, 2014. – 98 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-952-5994-57-5 nid. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusseura, ISSN 1799-9219 ; 149). – Julkaistu myös verkkojulkaisuna ISBN 978-952-5994-56-8 (PDF)

30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia

30.12 MYLLYNIEMI, Sami: Nuoria liikkeellä! : nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 / Sami Myllyniemi & Päivi Berg. – [Helsinki] : Opetus- ja kulttuuriministeriö ; Valtion liikuntaneuvosto ; Nuorisoasiain neuvottelukunta ; Nuorisotutkimusverkosto, 2013. – 148 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-952-5994-36-0 nid. (Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisuja, ISSN 1455-268X ; 49)

30.12 MYLLYNIEMI, Sami: Vaikuttava osa. – Helsinki : Opetus- ja kulttuuriministeriö : Nuorisoasiain neuvottelukunta : Nuorisotutkimusverkosto, 2014. – 159 s. : taul. ; 25 cm. ISBN 978-952-5994-49-0 nid. (Nuorisobarometri ; 2013). – Julkaistu myös verkkojulkaisuna ISBN 978-952-5994-50-6, pdf.

30.12 NUORUUDEN sukupolvet : monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään / Kaisa Vehkalahti & Leena Suurpää (toim.). – Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto ; Nuorisotutkimusseura, 2014. – 283 s. : kuv. ; 20 cm. ISBN 978-952-5994-63-6 nid. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusseura, ISSN 1799-9219 ; 152)

32.21 Kansalaisen asema yhteiskunnassa

32.21 PELTOLA, Marja: Kunnollisia perheitä : maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema. – Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto ; Nuorisotutkimusseura, 2014. – 320 s. : taul. ; 21 cm. ISBN 978-952-5994-53-7 nid. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusseura, ISSN 1799-9219 ; 147)

37.41 Perhepolitiikka. Päivähoito

37.41 KARLSSON, Liisa: Sadutus : avain osallisuuden toimintakulttuuriin / Liisa Karlsson. – [Uud. p.]. – Jyväskylä : PS-kustannus, 2014. – 326 s. : kuv. ; 21 cm. – ISBN 978-952-451-604-4 nid.

38.298 Kielten ja kirjallisuuden opetusoppi

38.2 KOTKA, Riika: Tarinat tunteiden tulkkina : toiminnallisia ideoita satujen ja draaman maailmasta / Riika Kotka ; [satujen kuvitus: Riika Kotka ja Heidi Kotka, … muu kuvitus: Janne Hiltunen]. – Jyväskylä : PS-kustannus, 2011. – 167 s. : kuv. ; 30 cm. ISBN 978-952-451-527-6 nid.
(Taito)

38.2 TEKSTILAJITAIDOT : lukemisen ja kirjoittamisen opetus koulussa / toimittajat: Susanna Shore, Katriina Rapatti. – Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto, 2014. – 184 s. : kuv. ; 21 cm. ISBN 978-951-9062-77-8 nid. (Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja, ISSN 0515-7870 ; 2014)

38.298 AHVENJÄRVI, Kaisa: Kirjallisuuden opetuksen käsikirja / Kaisa Ahvenjärvi & Leena Kirstinä. – Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. – 234 s. ; 21 cm. ISBN 978-952-222-413-2 nid. (Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 239)

38.298 LINNA, Helena: Lukijaksi! : alkuopetuksen kirjallisuuskasvatus / Helena Linna ; [kuvitus: Jukka Lemmetty] ; [valokuvat: Helena Linna]. – 1. p., Helsinki : Sanoma Pro, 2012. – 109 s. : kuv. ; 30 cm. ISBN 978-952-63-0711-4 nid. (Taito & into)

38.298 PIPPI på läromedel / Anna Slotte-Lüttge och Ria Heilä-Ylikallio (red.). – Vasa : [Åbo Akademi], 2013. – 143 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-952-12-2908-4 nid. (Publikation från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1458-7785 ; nr 24)

70.01 Taiteentutkimus. Taidekasvatus. Taiteen estetiikka

70.01 SEPPÄ, Anita: Kuvien tulkinta : menetelmäopas kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin tulkitsijalle. – [Helsinki] : Gaudeamus, 2012. – 267 s. : kuv. ; 21 cm. ISBN 978-952-495-262-0 nid.

74 Maalaustaide. Piirustustaide

74 BARKS, Carl: Carl Barksin maalaukset ja piirrokset / toimitus ja artikkelit: Geoffrey Blum. – [Helsinki] : Sanoma Magazines Finland, 2013. – 416 s. : kuv. ; 31 cm. ISBN 978-951-32-3627-4 sid.

74.92 MARTTA Wendelin : kuvittajan siveltimestä / [julkaisun toimitus: Päivi Ahdeoja] ; [kirjoittajat: Päivi Ahdeoja … et al.]. – [Tuusula] : Martta Wendelin Seura, 2013. – 87 s. : kuv. ; 24 cm. ISBN 978-952-93-2528-3 sid. (Martta Wendelin Seuran julkaisuja ; 1)

75.12 Kirjankuvitus ja kuvakirja

75.12 En FANFAR för bilderboken! / Nordiska akvarellmuseet ; redaktion Ulla Rhedin, Oscar K. och Lena Eriksson. – [Stockholm] : Alfabeta, 2013. – 199 s. : kuv. ; 23 cm. ISBN 978-91-501-1594-9 sid. (Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet = Studies published by the Swedish Institute for Children’s Books, ISSN 0347-5387 ; Nr 122)

75.12 HAYNES, Joanna: Picturebooks, pedagogy and philosophy / Joanna Haynes and Karin Murris. – New York : Routledge, 2012. – xiv, 269 s. : kuv. ISBN 978-0-415-88080-0 sid.
Julkaistu myös verkkojulkaisuna ISBN 978-0-203-80701-9

75.12 LITTLE big books : illustrations for children’s picture books / [edited by Hendrik Hellige and Robert Klanten]. – Berlin : Gestalten, 2012. – 239 s. : kuv. ; 31 cm. ISBN 978-3-89955-446-5 sid.

75.12 PICTUREBOOKS : beyond the borders of art, narrative and culture / edited by Evelyn Arizpe, Maureen Farrell and Julie McAdam. – New York; London : Routledge, cop. 2013. – ix, 164 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-0-415-81418-8 sid.

75.12 PICTUREBOOKS : representation and narration / ed. by Bettina Kümmerling-Meibauer. –
New York; London : Routledge, 2014. – xvii, 239 s. : kuv. ISBN 978-0-415-81801-8 sid.
(Children’s literature and culture)

75.1231 Ruotsalainen lastenkirjataide

75.1231 DRUKER, Elina: Eva Billow : bilderbokskonstnär och författare. – Göteborg : Makadam, 2014. – 239 s : kuv. ; 22 cm. ISBN 978-91-7061-140-7 sid. (Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet = Studies published by the Swedish Institute for Children’s Books, ISSN 0347-5387 ; Nr. 124)

75.12782 Liettualainen lastenkirjataide

75.12782 ILLUSTRARIUM : contemporary Lithuanian book illustration / [edited by Jolita Liškeviciene ; translation and editing by Irena Jomantiene, Joseph Everatt]. – Lithuania : International Cultural Programme Centre, 2011. – 199 s. : kuv. ; 28 cm. ISBN 978-609-8015-08-9 nid.

75.12782 ILLUSTRARIUM : Soviet Lithuanian children’s book illustration / [edited by Giedre Jankevicute ; translation and editing by Rasa Drazdauskiene, Irene Jomantiene, Joseph Everatt]. – Lithuania : International Cultural Programme Centre, 2011. – 173, [1] s. : kuv. ; 23 cm. ISBN 978-609-8015-09-6 nid.

75.12782 ILLUSTRARIUM : young : illustration by young Lithuanian artists / [Museo Civico Medievale, Bologna, 29 march-11 april 2011 : catalogue] ; [edited by Kristina Kleponyte-Semeskiene]. – Lithuania : International Cultural Programme Centre, 2011. – 47 s. : kuv. ; 23 cm. ISBN 978-609-8015-10-2 nid.

77.433 Animaatioelokuva

77.433063 The ART of Warner Bros. cartoons : Väiski Vemmelsääri ja kumppanit : Warner Bros. -studion animaatiopiirroksia 1930-1960 : Warner Bros. cartoons = Snurre Sprätt & co / [julkaisun toimitus = catalogue edited by = katalogredaktion: Päivi Talasmaa, Hannele Savelainen, Tiina Penttilä] ; [käännökset = translations = översättningar: AAC Global oy, Tomi Snellman … ]. – [Espoo] : EMMA – Espoo Museum of Modern Art, 2012. – 95 s. : kuv. ; 25 cm
ISBN 978-952-5509-36-6 nid. – (EMMA – Espoon modernin taiteen museon julkaisuja, ISSN 1796-735X ; 36/2012)

86 Kirjallisuustiede. Teoria

86.01 SÄRMÄ : suomen kieli ja kirjallisuus : luova kirjoittaminen / Vilja-Tuulia Huotarinen, Tuomas Kaseva, Leila Närhi, Taija Tuominen. – Helsingissä : Otava, 2012. – 104 s. : kuv. ; 28 cm. ISBN 978-951-1-25962-6 sid.

86.04 Kokoomateokset

86.04 KIRJAVA maailma : lukiolaisten kirjallisuusesseitä / toimittaneet Irene Bonsdorff, Minna Harmanen. – [Helsinki] : Laatusana, 2012. – 200 s. ; 21 cm. ISBN 978-951-9062-73-0 nid.

86.051 Aikakauslehdet

86.051 ONNIMANNI : lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja sen tutkimusta edistävä lehti / julkaisija: Lastenkirjainstituutti ; päätoimittaja: Tuula Korolainen. 2/2014 : [Miten kuvitukseni ovat syntyneet] / toim. Päivi Heikkilä-Halttunen. – [Tampere] : Lastenkirjainstituutti, 2014. – 106 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN nid. (Onnimanni, ISSN 0782-1387)

86.053 Vuosikirjat

86.053 CHILDREN’S literature / editor-in-chief: R. H. W. Dillard ; published for Hollins University and the Children’s Literature Association. Vol. 42 / editor: Amanda Cockrell; book review editor: Christine Doyle ; editorial assistant: Lisa J. Radcliff. – Baltimore (MD) : Johns Hopkins University Press, 2014. – x, 346 s. : kuv. ; 21 cm. ISBN nid. (Annual of The Children’s Literature Association and The Modern Language Association Division on Children’s Literature, ISSN 0092-8208 ; vol. 42)

86.07 Kirjailijan ja kääntäjän työ

86.07 GARAVINI, Melissa: La traduzione della letteratura per l’infanzia del finlandese all’italiano : l’esempio degli albi illustrati di Mauri Kunnas. – Turku : University of Turku, 2014. – 342 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-951-29-5712-5 nid. (Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B. Humaniora, ISSN 0082-6987 ; osa 383). – Väitöskirja: Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, kieli- ja käännöstieteiden laitos, italian laitos (tark. 17.5.2014). – Julkaistu myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-9561-29-5713-2)

86.11 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden yleisesitykset ja artikkelikokoelmat

86.11 BEYOND the book : transforming children’s literature / edited by Bridget Carrington and Jennifer Harding. – Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, cop. 2014. – xi, 240 s., [26] kuvalehteä : kuv. ; 21 cm. ISBN 978-1-4438-5340-8 sid.

86.11 KARASMA, Katri: Ihmejuttuja ja tavattomia tarinoita : lasten- ja nuortenkirjallisuuden maailma / Katri Karasma ja Pirjo Suvilehto. – Helsinki : Avain, 2014. – 324 s. : kuv. ; 21 cm. ISBN 978-952-304-034-2 nid.

86.11 (RE)IMAGINING the world : children’s literature’s response to changing times / Yan Wu, Kerry Mallan, Roderick McGillis, editors. – Heidelberg : Springer, 2013. – xvii, 157 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-3-642-36759-5 sid. (New frontiers of educational research, ISSN 2195-3473)

86.11 RUSSELL, David L.: Literature for children : a short introduction. – 7th ed., Boston : Pearson, 2011. – 274 s. : kuv. ; 24 cm. ISBN 978-0-13-217379-7 nid. – 1st ed. 1991

86.11 ÅKERHOLM, Katrina: Skeva syskon : styvsyskon och heteronormativitet i svensk ungdomsroman under 00-talet. – Åbo : Åbo Akademi, 2010. – 79 s. ; 22 cm. ISBN 978-952-12-2487-4 nid. (Åbo Akademi. Litteraturvetenskapliga Institutionen. Meddelanden, ISSN 0358-3988 ; nr 37)

86.12 Eri lajit

86.12 MATILAINEN, Hanna: Mitä kummaa : opas kotimaiseen spekulatiiviseen fiktioon / Hanna Matilainen. – Helsinki : Avain, cop. 2014. – 191 s. : kuv. ; 21 cm. – ISBN 978-952-304-024-3 nid.

86.1211 Sadut

86.1211 BACCHILEGA, Cristina: Fairy tales transformed? : twenty-first-century adaptations and the politics of wonder. – Detroit, Mich : Wayne State University Press, 2013. – x, 290 s. : kuv. ; 23 cm. ISBN 978-0-8143-3487-4 nid. (Series in fairy-tale studies)

86.129 Eri aihepiirit

86.129 MALLAN, Kerry: Secrets, lies and children’s fiction. – New York : Palgrave Macmillan, 2013. – xii, 238 s. : kuv. ; 22 cm. ISBN 978-1-137-27465-6 sid.

86.129 PHILOSOPHY in children’s literature / edited by Peter R. Costello. – Lanham, Md. : Lexington Books, cop. 2012. – xxvii, 325 s. : kuv. ; 23 cm. ISBN 978-0-7391-8442-4 nid.

86.129 ULANOWICZ, Anastasia: Second-generation memory and contemporary children’s literature : ghost images. – New York; London : Routledge, 2013. – xiii, 247 s. ; 24 cm. ISBN 978-0-415-62825-9 sid.

86.13 Sarjakuvien historia ja tutkimus

86.13 MANGA’S cultural crossroads / edited by Jaqueline Berndt and Bettina Kümmerling-Meibauer. – New York : Routledge, 2013. – xii, 270 s. : kuv. ISBN 978-0-415-50450-8 sid. (Routledge advances in art and visual studies ; 5). – Julkaistu myös verkkojulkaisuna.

86.13 SARJAKUVAVINKKAAJAN opas / toimittaneet Kalle Hakkola ja Mari Luolamaa
Helsinki : Avain, 2013. – 166 s. : kuv. ; 20 x 21 cm. ISBN 978-951-692-990-6 nid.

86.13063 MAAILMAN sarjakuvittajat : näyttelyjulkaisu / toim. Maippi Tapanainen. – [Vantaa] : Maailman sarjakuvat ry, 2013. – 25 s. : kuv. ; 27 cm. ISBN nid.

86.18 Tietokirjallisuuden historia ja tutkimus

86.18K SUOMENNETUN tietokirjallisuuden historia : 1800-luvulta 2000-luvulle / toimittaneet Outi Paloposki ja H. K. Riikonen. – Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. – 766 s. : kuv. ; 24 cm. ISBN 978-952-222-216-9 sid. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 1289)

86.2 Suomenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.2 KOKKONEN, Sara: Rasavillejä ja romantikkoja : rakkaat suomalaiset tyttökirjat. – Helsinki : Avain, 2013. – 261 s. : kuv. ; 20 cm. ISBN 978-951-692-985-2 sid.

86.2 LAAKSO, Maria: Nonsensestä parodiaan, ironiasta kielipeleihin : monitasoinen huumori ja kaksoisyleisön puhuttelu Kari Hotakaisen Lastenkirjassa, Ritvassa ja Satukirjassa. – Tampere : Tampere University Press, 2014. – 252 s. : taul. ; 25 cm. ISBN 978-951-44-9346-1 nid. (Acta Universitatis Tamperensis, ISSN 1455-1616 ; 1896). – Väitöskirja: Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, tarkastettu 1.2.2014. – English abstact: From nonsense to parody, from irony to wordplay. Multi-level humor and dual audience address in Kari Hotakainen’s children’s fiction. – Julkaistu myös verkkojulkaisuna

86.2 LYYTIKÄINEN, Pirjo: Leena Krohn ja allegorian kaupungit. – Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. – 348 s. ; 21 cm. ISBN 978-952-222-238-1 nid. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 1392)

86.2 POHJOIS-SUOMEN kirjallisuushistoria / toimittaneet Sinikka Carlsson, Liisi Huhtala, Sanna Karkulehto, Ilmari Leppihalme ja Jaana Märsynaho. – Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. – 242 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-952-222-169-8 sid. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 1261)

86.2K SUOMEN nykykirjallisuus 1 : Lajeja, poetiikkaa / toimittaneet Mika Hallila, Yrjö Hosiaisluoma, Sanna Karkulehto, Leena Kirstinä ja Jussi Ojajärvi. – Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. – 408 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-952-222-468-2 sid.; 978-952-222-467-5 koko teos (koko teos) (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 1390:1)

86.2K SUOMEN nykykirjallisuus 2 : Kirjallinen elämä ja yhteiskunta / toimittaneet Mika Hallila, Yrjö Hosiaisluoma, Sanna Karkulehto, Leena Kirstinä ja Jussi Ojajärvi. – Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. – 308 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-952-222-469-9 sid.; 978-952-222-467-5 koko teos (koko teos)(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 1390:2)

86.2 TUOMINEN, Marja L.: Mie elän tätä Lappia : kirjailija Annikki Kariniemen luontosuhde / Tuominen, Marja L.. – Rovaniemi : Lapin yliopistokustannus, 2013. – 184 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-952-484-672-1 nid. (Acta Universitatis Lapponiensis, ISSN 0788-7604 ; 264). – Väitöskirja: Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, tark. 8.11.2013. – Julkaistu myös verkkojulkaisuna ISBN 978-952-484-673-8 (pdf).

86.203K KOTIMAISIA lasten- ja nuortenkirjailijoita 10 / Ismo Loivamaa. – Helsinki : Avain, 2014. – 158 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-952-304-027-4 nid.

86.22 Suomenruotsalaisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.22 KARJALAINEN, Tuula: Tove Jansson : arbeta och älska / Tuula Karjalainen ; översättning: Hanna Lahdenperä. – Helsingfors : Schildts & Söderströms, cop. 2013. – 303 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-951-52-3304-2 sid.

86.22 KARJALAINEN, Tuula: Tove Jansson : tee työtä ja rakasta. – Helsinki : Tammi, cop. 2013. – 303 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-951-31-6963-3 sid.

86.22 WESTIN, Boel: Tove Jansson : life, art, words : the authorised biography / Boel Westin ; translated by Silvester Mazzarella. – London : Sort of Books, 2014. – 523 s., [24] kuvas. : kuv. ; 24 cm. ISBN 978-1-908745-45-3 sid. – Alkuteos: Tove Jansson : ord, bild, liv (2007)

86.3 Pohjoismaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.3 JENTER og makt! : Kari Skjønsberg-dagene 2013 : jentebilder og kjønnsforskning i barnelitteraturen / [Anne Kristin Lande og Sofie Arneberg]. – Oslo : Nasjonalbiblioteket, 2013. – 105 s. : kuv. ; 24 cm. ISBN 978-82-7965-109-3 nid. (Bibliotheca Nova, ISSN 1894-1427 ; Nr. 2-2013)

86.31 Ruotsinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.31 ARNBORG, Beata: Kerstin Thorvall : uppror i skärt och svart : en biografi. – Stockholm : Atlantis, 2013. ISBN 978-91-7353-587-8 sid.

86.31 FLICKTION : perspektiv på flickan i fiktionen / Eva Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark (red.). – Malmö : Universus Academic Press, 2013. – 328 s. : kuv. ; 24 cm. ISBN 978-91-87439-03-2 sid. (Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet = Studies published by the Swedish Institute for Children’s Books, ISSN 0347-5387 ; Nr. 123)

86.5 Englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.5 CURRY, Alice: Environmental crisis in young adult fiction : a poetics of earth. – Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2013. – x, 224 s. ; 23 cm.
ISBN 978-1-137-27010-8 nid. (Critical approaches to children’s literature)

86.5 SAINSBURY, Lisa: Ethics in British children’s literature : unexamined life / Lisa Sainsbury. – London : Bloomsbury, cop. 2013. – xi, 220 s. : kuv. ; 24 cm. – (Bloomsbury perspectives on children’s literature). – ISBN 978-1-4411-3983-2 sid.

86.53 Amerikan englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.53 ANNE around the world : L.M. Montgomery and her classic / edited by Jane Ledwell and Jean Mitchell. – Montreal : McGill-Queen’s University Press, cop. 2013. – x, 302 s. ; 24 cm. ISBN 9780773541399 sid.

86.53 READING diversity through Canadian picture books : preservice teachers explore issues of identity, ideology, and pedagogy / edited by Ingrid Johnston and Joyce Bainbridge. – Toronto : University of Toronto Press, cop. 2013. – 222 s. : kuv. ; 24 cm. ISBN 978-1-4426-4673-5 sid.

86.71 Venäjänkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.71 PROPP, V. Y.: The Russian folktale by Vladimir Yakovlevich Propp / edited and translated by Sibelan Forrester ; foreword by Jack Zipes. – Detroit : Wayne State University Press, cop. 2012. – xxvi, 387 s. ; 22 cm. ISBN 978-0-8143-3466-9 nid. (Series in fairy-tale studies). – Julkaistu myös verkkojulkaisuna.

86.782 Liettuankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.78203 ILLUSTRARIUM : the best lithuanian books for children 2000-2010 / [edited by Roma Kisunaite, Vita Mozuraite, Loreta }vironaite and Kestutis Urba]. – Lithuania : International Cultural Programme Centre, 2011. – 95, [1] s. : kuv. ; 23 cm. ISBN 978-609-8015-13-3 nid.

86.78203 ILLUSTRARIUM : twenty books from Lithuania for children and teenagers / [edited by Roma Kisunaite ; translation and editing by Laima Struoginis [et al.]]. – Lithuania : International Cultural Programme Centre, 2011. – 157, [3] s. : kuv. ; 23 cm. ISBN 978-609-8015-12-6 nid.

88.2 Suomen kieli

88.2 MONIKULTTUURISEN maamme kirja : Suomen kielen ja kulttuurin  lukukirja / toimittaneet Marjukka Kenttälä, Lasse Koskela, Saija Pyhäniemi, Tuomas Seppä. – [Helsinki] : Gaudeamus, 2013. – 252 s. ; 25 cm. – ISBN 978-952-495-253-8 sid.