Uutuusluettelo – syksy 2015

Tutkimuskirjauutuuksia esittelevään luetteloon on koottu kirjastoon syksyn 2014 jälkeen hankittuja teoksia. Kirjat on ryhmitelty luokittain ja ne on luetteloitu Lastenkirjainstituutin Onnet-tietokantaan, jossa sisältöihin voi tutustua tarkemmin. Tutkimuskirjat ovat lainattavissa sekä lähi- että kaukolainoina joitakin käsikirjastokappaleita lukuunottamatta.

01.4 Bibliografiat. Henkilöbibliografiat

01.4 BENGTSSON, Lars: Bildbibliografi över Astrid Lindgrens skrifter 1921-2010. – Lidingö : Salikon, cop. 2012. – 384 s. : kuv ; 31 cm. ISBN 978-91-979638-3-1 (Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet, ISSN 0347-5387 ; 118)

01.58 Bibliografiat. Kaunokirjallisuus

01.58 LASTEN ja nuorten jatko- ja sarjakirjat / toim. Anna-Riitta Hyvärinen & Tuija Mäki. Helsinki : Avain, 2015. – 415 s. ; 21 cm. ISBN 978-952-304-057-1 nid.

30.13 Sosiologia. Sosiaalipsykologia

30.13 IHMISARVOINEN nuoruus / Sami Myllyniemi (toim.). – Helsinki : Opetus- ja kulttuuriministeriö ; Nuorisoasiain neuvottelukunta ; Nuorisotutkimusverkosto, 2015. – 250 s. : kuv ; 25 cm. ISBN 978-952-5994-75-9 nid. (Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisuja, ISSN 1455-268X ; nro 51)

32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa

32.2 COMPASITO : lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja / toimittanut ja yhteistyössä kirjoittanut Nancy Flowers ; kirjoittajat: Maria Emília Brederode-Santos … [et al.] ; kuvitus: Diána Nagy ; suomennos: Kaisu Maijala, Marja-Liisa Tonteri ; [julkaisija: Euroopan neuvosto]. – [Helsinki] : Lasten keskus, cop. 2012. – 307 s. : kuv. ; 30 cm. ISBN 978-951-627-914-8 nid.

37.41 Sosiaalipolitiikka. Perhepolitiikka. Päivähoito

37.41 KARLSSON, Liisa: Sadutus : avain osallisuuden toimintakulttuuriin / Liisa Karlsson. – [Uud. p.], Jyväskylä : PS-kustannus, 2014. – 326 s. : kuv. ; 21 cm. ISBN 978-952-451-604-4 nid.

37.41 MUSTA tuntuu punaiselta : kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä / [Sinikka] Rusanen, [Mirva] Kuusela, [Kati] Rintakorpi, [Kaisa] Torkki. – Helsinki : Lasten keskus ; Kirjapaja, 2014. – 190 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-952-288-084-0 nid. (Hyvä lapsuus)

38.298 Kielten ja kirjallisuuden opetusoppi

38.298 HAANPÄÄ, Päivi: Sanataideohjaajan opas. – Helsinki : Avain, 2015. – 137 s. ; 21 cm. ISBN 978-952-304-060-1 nid.

38.298 IKONEN, Kaisa: Lukuinto-opas : lukumotivaatiota ja monilukutaitoa koulun ja kirjaston yhteistyönä / [kirjoittajat: Kaisa Ikonen, Kaisu Innanen, Siinamari Tikkinen ; julkaisija: Oulun yliopisto]. – Oulu : [Oulun yliopisto], 2015. – 76 s. : kuv ; 21 cm. ISBN 978-952-62-0843-5 nid.

38.298 SHORT, Kathy G.: Essentials of young adult literature / Kathy G. Short, University of Arizona ; Carl M. Tomlinson, Northern Illinois University ; Carol Lynch-Brown, Florida State University ; Holly Johnson, University of Cincinnati.. – Boston : Pearson, [2015]. – xii, 292 s. : kuv. ; 24 cm. – ISBN 978-0-13-352227-3 nid.

38.298 TUISKU, Sara: Kerhosta lukukipinä : opas lukemisessa tukea tarvitsevien lasten lukemaan innostamiseen / Sara Tuisku, Mervi Heikkilä, Pekka Kurki. – Seinäjoki : Seinäjoen kaupunginkirjasto, maakuntakirjasto, 2015. – 22 s. : kuv. ; 21 cm. ISBN 978-952-68291-3-5 nid.

38.52 KIILAKOSKI, Tomi: Koulu on enemmän : nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytännöt, mahdollisuudet ja ongelmat. – Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto ; Nuorisotutkimusseura, 2014. – 198 s. : kuv ; 21 cm. ISBN 978-952-5994-67-4 nid. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusseura, ISSN 1799-9219 ; 155)

70.01 Taiteentutkimus. Taidekasvatus. Taiteen estetiikka

70.1 PIISPA, Mikko: Taiteilijan elämänkulku : tutkimus nuorista taiteilijoista 2000-luvun Suomessa / Mikko Piispa & Mikko Salasuo. – Helsinki : Nuorisotutkimusseura, 2014. – 215 s. ; 20 cm. ISBN 978-952-5994-68-1 nid. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusseura, ISSN 1799-9219 ; 156)

74.92 Maalaustaide. Piirustus- ja maalaustaiteen historia. Suomi

74.92 HÄNNINEN, Ville: Sarjatulta! : sota-ajan suomalaiset pilapiirrokset ja sarjakuvat / Ville Hänninen & Jussi Karjalainen. – Helsinki : Jalava, 2014. – 206 s. : kuv. ; 30 cm. ISBN 978-951-887-504-1 sid.

74.92 KARLSSON, Petter: Muumimaailma ja todellisuus : Tove Janssonin elämä kuvina / teksti: Petter Karlsson ; kuvatoimitus: Bengt Wanselius ; suomennos: Sari Kumpulainen. – Helsinki : WSOY, cop. 2014. – 246 s. : kuv. ; 31 cm. ISBN 978-951-0-40949-7 sid. – Alkuteos: Muminvärlden & verkligheten (2014)

75.12 Kirjankuvitus ja kuvakirja

75.12 BENGTSSON, Niklas: Kummat kirjat : lastenkirjan muodon ja kuvituksen historiaa. – [Espoo] : Cultura, 2014. – 96 s. : kuv. ; 22 cm. ISBN 978-952-9501-70-0 sid.

75.12 YLIMARTIMO, Sisko: Kultia kujille, hopehia tanhuville : kuvittajien Kalevala. – Helsinki : Avain, 2015. – 279 s. : kuv. ; 23 cm. ISBN 978-952-304-054-0 sid.

75.1201 PAINTER, Clare: Reading visual narratives : image analysis of children’s picture books / Clare Painter, J. R. Martin and Len Unsworth. – Sheffield; Oakville, Conn : Equinox, 2014. – xiii, 186 s. : kuv ; 25 cm. ISBN 978-1-78179-101-1 nid. (Functional linguistics)

75.12063 MIKKELIN 10. kuvitustriennale = Mikkeli’s 10th Illustration Triennial / Mikkelin taidemuseo ; [toimitus = editor: Anna-Maria Larikka] ; [käännökset = translations: Aino Kattelus]. – [Mikkeli] : [Mikkelin kaupunki], 2014. – 80 s. : kuv. ; 28 cm. ISBN 978-952-5691-38-2 nid. (Mikkelin kaupungin julkaisuja, ISSN 1459-1790)

75.1231 Ruotsalainen lastenkirjataide

75.1231 GUSTAV Tenggren : en biografi / Lars Emanuelsson, Oskar Ekman. – Stockholm : Kartago, 2014. – 279 s. : kuv. ; 29 cm. ISBN 978-91-7515-038-3 sid. (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, ISSN 0347-5387 ; Nr 125)

75.1231 SVENSK illustration : en visuell historia 1900-2000 / red.: Andreas Berg, Sara Teleman. – Malmö : Arena, 2013. – 335 s. : kuv ; 32 cm. ISBN 9789178434145

86 Kirjallisuustiede

86 NIKOLAJEVA, Maria: Reading for learning : cognitive approaches to children’s literature. – Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2014. – viii, 247 s. ; 25 cm
ISBN 978-90-272-0157-7 sid. (Children’s literature, culture, and cognition, ISSN 2212-9006 ; Nr. 3)

86.051 Aikakauslehdet

86.051 FILOTEKNOS : literatura dziencieca, medicia kulturowa, antropologia dziecinstwa = children’s literatuea, cultural mediation, anthropology of childhood . Vol. 3 / redakcja/edited by Dorota Michulka, Ryszard Waksmund. – Wroclaw, Poland : Universytet Wroclawski and Oficyna Wydawnicza ATUT, 2012. – 276 s. : kuv. ; 24 cm. ISBN nid.

86.051 PÅ flukt, på vent, på eventyr? : om krig i barne- og ungdomslitteratur : Kari Skjønsberg-dagene 2015 / [red. Anne Kristin Lande og Sofie Arneberg]. – [Oslo] : Nasjonalbiblioteket, 2015. – 107 s. : kuv. ; 24 cm. ISBN 978-82-7965-236-6 nid. (Bibliotheca Nova, ISSN 1894-1427 ; Nr. 2-2005)

86.07 Kirjailijan ja kääntäjän työ

86.07 PUIKKONEN, Emma: Käsikirja mielikuvituksen matkaajille : kirjoittamisen seikkailuopas / Emma ja Arja Puikkonen. – Helsinki : Kirjapaja, 2015. – 104 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-952-288-181-6 nid.

86.11 Lasten– ja nuortenkirjallisuuden yleisesitykset ja artikkelikokoelmat

86.11 HEIKKILÄ-HALTTUNEN, Päivi: Lue lapselle! : opas lasten kirjallisuuskasvatukseen / Päivi Heikkilä-Halttunen ; [kuvitus: Terhi Ekebom]. – [Jyväskylä] : Atena, 2015. – 240 s. : kuv ; 22 cm. ISBN 978-952-300-179-4 sid.

86.11 KALEJDOSKOPISKA läsningar : vänbok till Janina Orlov / red. Maria Andersson, Elina Druker, Maria Lassén-Seger & Mia Österlund. – [Åbo; Stockholm] : [Åbo Akademi/Stockholms universitet], 2015. – 145 s. : kuv ; 21 cm. ISBN nid. (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, ISSN 0347-5387 ; 127)

86.11 LASTENKIRJA. Nyt / toimittanut Marleena Mustola. – Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. – 267 s. : kuv. ; 21 cm. ISBN 978-952-222-589-4 nid. (Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 245)

86.11 NEVER-ending stories : adaptation, canonisation and ideology in children’s literature / Sylvie Geerts and Sara Van den Bossche (eds.). – Gent : Academia Press, 2014. – 254 s. : kuv. ; 24 cm. ISBN 978-90-382-2254-7 nid.

86.12 Eri aihepiirit

86.12 MATILAINEN, Hanna: Mitä kummaa : opas kotimaiseen spekulatiiviseen fiktioon. – Helsinki : Avain, cop. 2014. – 191 s. : kuv. ; 21 cm. ISBN 978-952-304-024-3 nid.

86.13 Sarjakuvien historia ja tutkimus

86.13 HÄNNINEN, Ville: Hittiparaati : suomalaisen sarjakuvan menestystarinoita / Ville Hänninen, Harri Römpötti. – Helsinki : Like, 2014. – 175 s. : kuv. ; 22 cm. ISBN 978-952-01-0842-7 sid.

86.18 Tietokirjallisuuden historia ja tutkimus

86.18 LAPSELLISTA tietoa? : lasten tietokirjallisuus ennen ja nyt / Topelius-seura ; toimittanut Leif Pietilä. – [Helsinki] : Topelius-seura, 2013. – 78 s. : kuv. ; 21 cm. ISBN 978-952-67115-3-9 nid. (Topelius-seuran julkaisuja ; 5)

86.2 Suomenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.2 KIRSTINÄ, Leena: Kirsi Kunnas : sateessa ja tuulessa. – Helsinki : WSOY, cop. 2014. – 475 s. : kuv. ; 24 cm. ISBN 978-951-0-40164-4 sid.

86.2063 HALUAN kasvaa aikuiseksi : toinen maailmansota lasten- ja nuortenkirjallisuudessa / Lastenkirjainstituutti ; [näyttelyluettelon on laatinut Virpi Kurhela] ; [näyttelyn ovat koonneet Virpi Kurhela… [et al.] ]. – [Tampere] : Lastenkirjainstituutti, 2015. – 63 s. : kuv. ; 30 cm. ISBN nid.

86.22 Suomenruotsalaisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.22 JANSSON, Tove: Brev från Tove Jansson / urval och kommentarer: Boel Westin & Helen Svensson. – [Helsingfors] : Schildts & Söderströms, 2014. – 491 s. : kuv. ; 23 cm. ISBN 978-951-52-3408-7 sid.

86.22 JANSSON, Tove: Kirjeitä Tove Janssonilta / toimittaneet Boel Westin & Helen Svensson ; suomentaneet Jaana Nikula & Tuula Kojo. – Helsinki : Schildts & Söderströms, 2014. – 491 s. : kuv. ; 23 cm. ISBN 978-951-52-3409-4 sid. – Alkuteos: Brev från Tove Jansson (2014)

86.23 Vironkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.23 EESTI laste- ja noortekirjandus 1991–2012 / autorid: Krista Kumberg, Ilona Martson, Ave Mattheus, Mari Niitra, Jaanika Palm ; toimetajad: Anu Kehman, Ülle Väljataga, Jaanika Palm (peatoimetaja). – Tallinn : Eesti Lastekirjanduse Keskus, 2014. – 317 s. : kuv. ; 24 cm. ISBN 978-9985-9198-5-9 sid.

86.23 EESTI Lastekirjanduse Keskuse toimetised. 4 / [toimetanud Jaanika Palm, Ülle Väljataga ja Anu Kehman] ; [kujundanud Vivika Kalt]. – Tallinn : Eesti Lastekirjanduse Keskus, 2011. – 143 s. : taul. ; 21 cm. ISBN nid. (ISSN 1736-1451)

86.23 EESTI Lastekirjanduse Keskuse toimetised. 5 / [toimetanud Jaanika Palm, Ülle Väljataga ja Anu Kehman] ; [kujundanud Vivika Kalt]. – Tallinn : Eesti Lastekirjanduse Keskus, 2014. – 143 s. : taul. ; 21 cm ISBN nid. (ISSN 1736-1451)

86.31 Ruotsinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.31 ANDERSEN, Jens: Denna dagen, ett liv : en biografi över Astrid Lindgren / Jens Andersen ; översättning Urban Andersson. – Stockholm : Norstedt, cop. 2014. – 431 s. : kuv ; 23 cm. ISBN 978-91-1-306022-4 sid. (Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet, ISSN 0347-5387 ; Nr 126). – Alkuteos: Denne dag, et liv (2014).

86.31 AXELL, Cecilia: Barnlitteraturens tekniklandskap : en didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och Findus / Linköpings universitet. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. – Norrköping : Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, 2015. – 385 s. : kuv ; 24 cm. ISBN 978-91-7519-227-7 nid. (Studies in science and technology education, ISSN 1652-5051 ; No 81) (Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet, ISSN 0347-5387 ; Nr 128)

86.31 KULLA-GULLA och alla de andra : Martha Sandwall-Bergström 100 år / red. Helene Ehriander och Eva Söderberg. – Växjö : Linnéuniversitetet, 2015. – 113, [4] s. ; 25 cm. – (Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet, ISSN 0347-5387 ; Nr 133). ISBN 978-91-87925-37-5 nid.

86.31 TÖRNQVIST, Lena: Man tar vanliga ord : att läsa om Astrid Lindgren. – Lidingö : Salikon, 2015. – 216 s. ; 22 cm. ISBN 978-91-87659-05-8 sid. (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, ISSN 0347-5387 ; Nr 130)

86.31 WIDHE, Olle: Dö din hund! : krig, lek och läsning i svensk barnboksutgivning under 200 år. – Lund : Ellerström, 2015. – 366 s. : kuv ; 22 cm. ISBN 978-91-7247-394-2 sid. (Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet, ISSN 0347-5387 ; Nr 129)

86.32 Norjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.32 EMPOWERING transformations : Mrs Pepperpot revisited / edited by Maria Lassén-Seger and Anne Skaret. – Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014. – x, 131 s. : kuv ; 22 cm. ISBN 9781443856997

86.4 Saksankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.4 KJL & M : Forschung, Schule, Bibliothek. 13.extra : “Das ist bestimmt was Kulturelles” / Petra Josting / Caroline Roeder (Hrsg.). – München : Kopaed, cop. 2013. – 243 s. : kuv. ; 24 cm. ISBN 978-3-86736-220-7 nid. (Kjl & m extra, ISSN 2193-990X ; [20]13)

86.4 KJL & M : Forschung, Schule, Bibliothek. 14.extra : Lesefutter für Gross und Klein / Petra Josting / Ricarda Dreier (Hrsg.). – München : Kopaed, cop. 2014. – 232 s. : kuv., taul. ; 24 cm + 1 CD-levy. ISBN 978-3-86736-182-8 nid. (Kjl & m extra, ISSN 2193-990X ; [20]14)

86.5 Englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.5 The CAMBRIDGE companion to children’s literature / edited by M. O. Grenby and Andrea Immel. – 7. p., Cambridge : Cambridge University Press, 2013. – xxv, 293 s., [4] s. : kuv. ; 23 cm
ISBN 978-0-521-68782-9 nid.

86.5 INTERNATIONALISM in children’s series / edited by Karen Sands-O’Connor and Marietta A. Frank. – New York : Palgrave Macmillan, 2014. – xiii, 215 s. ; 23 cm. ISBN 978-1-137-36030-4 sid. (Critical approaches to children’s literature)

86.5 SAINSBURY, Lisa: Ethics in British children’s literature : unexamined life. – London : Bloomsbury, cop. 2013. – xi, 220 s. : kuv. ; 24 cm. ISBN 978-1-4411-3983-2 sid. (Bloomsbury perspectives on children’s literature)

86.53 Amerikan englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.53 DAY, Sara K.: Reading like a girl : narrative intimacy in contemporary American young adult literature. – Jackson : University Press of Mississippi, 2013. – ix, 240 s. ; 24 cm. ISBN 978-1-61703-811-2 sid. (Children’s Literature Association series)

86.53 TRITES, Roberta Seelinger: Literary conceptualizations of growth : metaphors and cognition in adolescent literature. – Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2014. – viii, 164 s. ; 25 cm. ISBN 978-90-272-0156-0 sid. (Children’s literature, culture, and cognition, ISSN 2212-9006 ; Nr 2)

86.53 TWAIN, Mark: Omaelämäkertani / Mark Twain ; eri editioiden pohjalta valinnut ja suomentanut Ville-Juhani Sutinen. – Turku : Savukeidas, 2011. – 487 s. ; 22 cm. ISBN 978-952-5500-92-9 sid. – Alkuteos: Autobiography of Mark Twain

86.71 Venäjänkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.71 WELD, Sara Pankenier: Voiceless vanguard : the infantilist aesthetic of the Russian avant-garde. – Evanston, Illinois : Northwestern University Press, 2014. – xv, 303 s. : kuv. ; 24 cm. ISBN 978-0-8101-2984-9 sid. (Studies in Russian literature and theory)

99.1 Henkilö- ja sukuhistoria. Elämäkerrat. Muistelmat

99.1 OI nuoruus : omaelämäkerrallisia tekstejä nuoruudesta eilen ja tänään / Kaisa Vehkalahti & Essi Jouhki (toim.). – Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto ; Nuorisotutkimusseura, 2014. – 207 s. : kuv. ; 20 cm. ISBN 978-952-5994-66-7 nid. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusseura, ISSN 1799-9219 ; 154)

99.139 KIRJEITÄ sodasta : kirjoittamisen tavat ja merkitykset kriisiaikoina. – Tampere : Postimuseo ; Tampereen Historiallinen Seura, 2015. – 273 s. : kuv. ; 25 cm. ISBN 978-951-98890-2-3 nid. (Tampereen historiallisen seuran julkaisuja, ISSN 0358-0369 ; 18 ) ( Tampere tutkimuksia ja kuvauksia ; 12)

Tutkielmat

EKOLUOMA, Leena: Muurahaiskeon uumenista Puuhkajasaarelle : lause- ja virkerakenne Marjatta Kurenniemen saturomaaneissa. – [Vaasa] : [tekijä], 2013. – 147 s. : taul. ; 30 cm. ISBN nid.

FONSELL, Arja: Pedagoginen näkökulma kansakoulunopettaja ja lastenkirjailija Ester Ahokaisen tuotannossa. – [Turku] : [tekijä], 2012. – 78 s. : kuv., taul. ; 30 cm. ISBN nid.

GUBISOVA, Eva: Lasten ääni suomalaisessa lastenkirjallisuudessa = Gyerekhang a finn gyermekirodalomban. – [Budapest] : [tekijä], 2014. – 52 s. ; 30 cm. ISBN nid.

JÄRVENPÄÄ, Heli: Kerronnallisuuden erityispiirteet Korvaan päin -lasten satujen kirjassa sekä Reetta Niemelän Makkarapiruetissa. – [Tampere] : [tekijä], 2014. – 106 s. ; 30 cm. ISBN nid.

ORAVASAARI, Liisa: “Minä olen maailman huonoin äiti!” : äitiys kolmessa kotimaisessa äidin ja tyttären suhdetta käsittelevässä kuvakirjassa. – [Tampere] : [tekijä], 2014. – 91 s. : kuv. ; 30 cm. ISBN nid.

SAVOLAINEN, Ilona: Lukemisen vaara ja vapaus : suhtautuminen lasten lukemisharrastukseen Kirjastolehdessä 1940-1950-luvulla. – [Tampere] : [tekijä], 2014. – 174 s. ; 30 cm. ISBN nid.

SEPPÄLÄ, Kati: Lapsikäsitys Camilla Mickwitzin Mimosa-trilogiassa. – [Tampere] : [tekijä], 2015. – 126, [3] s. : kuv. ; 30 cm. ISBN nid.

TIMONEN-PIIPPONEN, Marita: Kerro, kerro, kuvastin : miten sadunkertojat, perhepäivähoitajat ja lasten vanhemmat kokevat kirjaston satutunnit? – [Jyväskylä] : [tekijä], 2013. – 95 s. : kuv. ; 30 cm. ISBN nid.