Aaro Salovaaran aapislahjoitus

Lastenkirjainstituutti sai vuonna 2016 lahjoituksena osan Aaro Salovaaran aapis- ja lukukirjakokoelmaa. Kokoelma oli kokonaisuudessaan erittäin runsas ja monipuolinen.

Salovaara on sekä keräillyt aapis- ja lukukirjoja että myös tutkinut niitä. Hänen opinnäytetyönsä Kotomaamme koko kuva : Suomen kuvan muodostuminen kansakoulun lukukirjoissa 1919-1939 (Tampereen yliopisto 1983) löytyy Lastenkirjainstituutin kokoelmista. Onnimannin numeron 2/1984 kirjoitus perustuu osittain hänen pro gradu -työhönsä.

Lahjoitus sisältää yli sata kirjaa, joista suurin osa on kotimaisia aapisia ja lukukirjoja 1800-luvulta alkaen. Mukana on joitain erikielisiä aapisia ja muuta lukemiseen liittyvää. Kirjat talletetaan Lastenkirjainstituutin kokoelmaan ja kuvaillaan Onnet-tietokantaan instituutin oman aapiskokoelman täydennykseksi.

Luettelo kirjoista.