Laura Leden

Laura leden

FM, jatko-opiskelija

Tutkimusalueet/asiantuntijuuden painopisteet: adaptaatio, klassikot, kääntäminen, käännöskirjallisuus, käännöstiede, lastenkirjallisuus, L.M. Montgomery, ruotsin kieli, pohjoismaiset kielet, sarjakirjat, sukupuoliroolit, tyttökirjat

Yhteystiedot: laura.leden(a)helsinki.fi

Helsingin yliopistossa valmistelemassani käännös- ja kirjallisuustieteen menetelmiä yhdistelevässä väitöskirjassani tutkin adaptaatiota tyttökirjojen käännöksissä englannista ruotsiin ja suomeen vuosina 1945-1965. Ruotsinnosten ja suomennosten välistä suhdetta sekä klassikoita ja sarjakirjoja vertailevan tutkimukseni lähtökohtana on nk. kirjallinen polysysteemi, jossa genret kilpailevat keskeisestä asemasta kirjallisella kentällä. Käännöstieteellisen lastenkirjatutkimuksen lisäksi erikoisaloihini kuuluu L.M. Montgomery ‑tutkimus. Väitöskirjatyön ohella olen julkaissut useita L.M. Montgomeryn tyttökirjojen ruotsinnoksia ja suomennoksia koskevia artikkeleita ja osallistunut Prinssi Edvardin saaren yliopiston L.M. Montgomery ‑instituutin konferensseihin vuodesta 2010 lähtien.

Palvelut: / /
Asiasanat: / / / / / / / / /