Opinnäytteitä vuosilta 2006–2010

Selvitys sisältää yliopistotasoisia opinnäytteitä eli pro graduja (PG), lisensiaatintöitä ja väitöskirjoja vuosilta 2006–2010. Suurin osa töistä on kirjallisuuden- ja taiteiden tutkimuksen laitoksilta, kielten- ja käännöstieteiden laitoksilta sekä kasvatustieteiden- ja opettajankoulutuslaitoksilta.

Tiedot saatavuudesta internetissä on mainittu tässä luettelossa joko suorana osoitteena tai PDF-merkintänä. Osa opinnäytteistä on Lastenkirjainstituutin kirjaston kokoelmissa (merkintä LKI). Luetteloissa on mukana myös vuoden 2010 jälkeen tehtyjä opinnäytteitä, mikäli ne on saatu instituutin kokoelmiin.

  1. Eri lajien tutkimus
  2. Eri aihepiirien tutkimus
  3. Tutkimuksen erityiskysymyksiä
  4. Kääntäminen ja adaptaatio
  5. Lukeminen ja kirjallisuuden vastaanotto, fan fiction
  6. Lastenkirjallisuuden käyttö koulussa
  7. Lasten oma kirjoittaminen, sadutus
  8. Muita tutkimusaiheita

Minttu Tervaharjun tekemä selvitys jatkaa Maaria Päivisen vuonna 2005 kokoamaa selvitystä ja kattaa vuodet 2006–2010. Mukana on myös jonkin verran vuonna 2005 tai aiemmin julkaistuja tutkielmia, jotka eivät ehtineet mukaan edellisiin luetteloihin. Aiemmat luettelot löytyvät Lastenkirjainstituutin kirjastosta.