Kirjakori-tilastot

Kirjakori-tilastoissa seurataan mm. lasten- ja nuortenkirjojen määrän kehitystä lajeittain, kotimaisten ja käännöskirjojen määriä eri lajeissa ja kustantajien määrää.

Kirjakori 2020 -tilastodiat (PDF).

Tilastotaulukoissa voi tarkastella tekijöiden sukupuolta, erilaisten päähenkilöiden määriä, realismin ja fantasian suhdetta sekä erilaisia perhemalleja eri-ikäisille suunnatuissa lasten- ja nuortenkirjoissa.

Kirjakori-tilastotaulukoita kirjojen sisällöstä (PDF).

Pitkän ajan Kirjakori-tilastoista voi seurata kirjojen määriä vuosina 2001-2020.

Kirjakorin vertailutilasto 2001-2020 (PDF).

 

Kirjakori 2020: Kaikki kirjat lajeittain

Kirjakori 2020 -kaavio: Kaikki kirjat lajeittain.

 

 

 

 

Kirjakori 2020: Kotimaiset kirjat lajeittain 2016-2020

Kirjakori: kotimaiset kirjat lajeittain 2020.