Luentosarjan oheislukemistot

Oheislukemistoa Johdatus lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimus -luentosarjaan

Huom: Luettelo täydentyy syksyllä 2021.

 

14.9. Kerrottu lapsuus. Lapsi- ja nuorisokuvausten traditio ja tutkimus, Teemu Jokilaakso

Ahlbeck, J. & Lappalainen, P. & Launis, K. & Tuohela, K.: Introduction: Child figures as fragile subjects. Teoksessa Childhood, literature, and science: fragile subjects, toim. Jutta Ahlbeck, Päivi Lappalainen, Kati Launis & Kirsi Tuohela. New York: Routledge, 2018.

Coste, Jill: New Heroines in Old Skins: Fairy tale Revisions in Young Adult Dystopian Literature. Teoksessa Beyond The Blockbusters. Themes and Trends in Contemporary Young Adult Fiction, toim. Rebekah Fitzsimmons & Casey Alane Wilson. Jackson: University of Mississippi, 2020.

Hintz, C & Ostry, E: Introduction. Teoksessa Utopian and Dystopian Writing for Children and Young Adults, toim. Carrie Hintz & Elaine Ostry, 1–22. New York & London: Routledge, 2003.

 

21.9. Lastenkirjallisuuden huumoria tutkimassa, Maria Laakso

Laakso, Maria: Huumorin ja ironian paikantuminen kuvan ja sanan välisiin jännitteisiin suhteisiin Kari Hotakaisen ja Priit Pärnin lastenkirjoissa. Teoksessa Word and Image: Theoretical and Methodological Approaches, toim. M. Höglund, 87–106. Tampere Studies in Language, Translation and Literature 2014:2. Lue artikkeli verkossa.

Lypp, Maria: The Origin and Function of Laughter in Children’s Literature. Teoksessa Aspects and Issues in the History of Children’s Literature, toim. Maria Nikolajeva, 183–189. Greenwood Press, 1995.

 

28.9. Human animals or animal humans? Antropomorphism in children’s literature, Maria Lassén-Seger

Glenney Boggs, Colleen: Animal. In Keywords for Children’s Literature, 2nd ed, eds. Philip Nel et al. New York: New York University Press, 2021.

Jaques, Zoe: Children’s Literature and the Posthuman: Animal, Environment, Cyborg. New York: Routledge, 2015.

Lassén-Seger, Maria: Bland djungelapor, jaguarer och jobbarkaniner: djuriska barn i bilderboken. I Barnlitteraturanalyser, red. Maria Andersson & Elina Druker, 113–130. Lund: Studentlitteratur, 2008.

Lassén-Seger, Maria: Monkey Business – or the Animality of Childhood. In Metamorphoses in Children’s Literature and Culture, eds. Barbara Drillsma-Milgrom & Leena Kirstinä, 29–46. Turku: Enostone, 2009.

Mallan, Kerry: The Wild Child: Posthumanism and the Child-Animal Figure. In Ecocritical Perspectives on Children’s Texts and Cultures: Nordic Dialogues, eds. Nina Goga et al, 225–239. Cham: Palgrave Macmillan, 2018.

Ratelle, Amy: Animality and children’s literature and film. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.

 

5.10. Radical children’s literature and cultural transformation, Kim Reynolds

Children’s Literature Studies: A Research Handbook, eds. M.O. Grenby and Kimberley Reynolds. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Introduction. In Radical Children’s Literature: Future Visions and Aesthetic Transformations (2007).
Abridged and reproduced as ‘Transformative Energies’. In Children’s Literature: Approaches and Territories (2009), eds. Janet Maybin & Nicola Watson, 99–114.

Mickenberg, Julia L. & Nel, Phil: Radical Children’s Literature Now! Children’s Literature Association Quarterly 2011;36(4):445–473.

Nel, Phil: A Manifesto for Radical Children’s Literature (and an Argument Against Radical Aesthetics). Barnboken 2019:42. Lue artikkeli verkossa.

 

12.10. Ecocritical cartography of children’s and YA literature, Nina Goga

García-González, M. & Deszcz-Tryhubczak, J. New Materialist Openings to Children’s Literature Studies. International Research in Children’s Literature 2020;13(1):45–60. DOI: 10.3366/ircl.2020.0327.

Goga, N. & Guanio-Uluru, L. & Hallås, B. O. & Nyrnes, A. Introduction. In Ecocritical Perspectives on Children’s Texts and Cultures: Nordic Dialogues, eds. Nina Goga et al, 1–23. Palgrave Macmillan, 2018.

 

26.10. Kuvakirja tutkimusalana, Elina Druker

Druker, Elina: The animated still life. Ingrid Vang Nyman’s use of self-contradictory spatial order in Pippi Longstocking. Barnboken 2011;30(1–2). Lue artikkeli verkossa. 

Hübben, Kelly: A Genre of Animal Hanky Panky? Animal representations, anthropomorphism and interspecies relations in The Little Golden Books. Stockholm University, 2017, diss.

Nikolajeva, Maria & Scott, Carole: How picturebooks work. Garland: New York, 2001.

 

2.11. Mielikuvitukselliset maailmat – Lasten ja nuorten fantasian tutkimuksesta, Jyrki Korpua

Korpua, Jyrki: Mitä otat mukaasi tästä maailmasta? Postapokalyptisen nuorten fiktion lainalaisuudet K. K. Alongin romaanissa Kevätuhrit. Avain 2017;(3):22–37. Lue artikkeli verkossa.

Korpua, Jyrki: Tutut vieraat hobitit: kotouttavia ja vieraaksi tekeviä elementtejä J. R. R. Tolkienin Hobitissa ja Tarussa Sormusten Herrasta”. Portti 2012;(4):84–88. (Popularisoitu artikkeli Korpuan väitöskirjan viimeisestä pääluvusta.) 

 

9.11. Flickskap i blickfånget. Flickforskning möter barnlitteraturforskning, Mia Österlund

Christensen, Nina & Österlund, Mia: Mångfaldiga former: aktuell nordisk barn- och ungdomslitteratur i ett könsperspektiv. I Nordisk kvindelitteraturhistorie. Over alle grænser 1990–2015, red. Anne-Marie Mai, 113–125. Odense: Syddansk universitetsforlag, 2017. Publicerad online på danska, svenska, engelska i den litteraturhistoriska handboken The History of Nordic Women’s LiteratureLue artikkeli verkossa.

Flicktion: perspektiv på flickan i fiktionen, red. Eva Söderberg, Mia Österlund & Bodil Formark. Malmö: Universus Academic Press, 2013.

Girls, texts, cultures, eds. Clare Bradford & Mavis Reimer.  Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press, 2015.

Mitchell, Claudia: Charting girlhood studies. Berghahn book OAPEN library edition. Lue artikkeli verkossa.

Tema: Flickor. Finsk tidskrift 2013:7–8. Lue teemanumero verkossa.

 

16.11. Lastenkirjallisuus ja tyttökirjat käännöstieteellisenä tutkimuskohteena, Laura Leden

Axelsson, Marcus: War, Patriotism, and Nationality in the Norwegian and Swedish Translations of Cherry Ames. Popular Culture Review 2019;30(1):95–122.

Desmidt, Isabelle: A Prototypical Approach within Descriptive Translation Studies? Colliding Norms in Translated Children’s Literature. In Children’s Literature in Translation: Challenges and Strategies, red. Jan Van Coillie & Walter P. Verschueren,79–96. Manchester, Storbritannien; Kinderhook, USA: St. Jerome, 2006.

Leden, Laura: Girls’ Classics and Constraints in Translation: A Case Study of Purifying Adaptation in the Swedish Translation of L.M. Montgomery’s Emily of New Moon. Barnboken 2019;42:1–22.