Johdatus lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimukseen

Luentokurssi Zoom-yhteydellä 14.9.–23.11.2021 tiistaisin klo 14.15–15.45

14.9.
Kerrottu lapsuus. Lapsi- ja nuorisokuvausten traditio ja tutkimus
Teemu Jokilaakso, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

21.9.
Lastenkirjallisuuden huumoria tutkimassa
Maria Laakso, FT, Tampereen yliopisto

28.9.
Human animals or animal humans? Antropomorphism in children’s literature
Maria Lassén-Seger, dosentti, Åbo Akademi

5.10.
Radical children’s literature and cultural transformation
Kim Reynolds, professor, Newcastle University, UK

12.10.
Ecocritical cartography of children’s and YA literature
Nina Goga, professor, Høgskulen på Vestlandet, Norway

26.10.
Kuvakirja tutkimusalana
Elina Druker, professori, Tukholman yliopisto, Ruotsi

2.11.
Mielikuvitukselliset maailmat – Lasten ja nuorten fantasian tutkimuksesta
Jyrki Korpua, FT, Oulun yliopisto

9.11.
Flickskap i blickfånget. Flickforskning möter barnlitteraturforskning
Mia Österlund, docent, Åbo Akademi

16.11.
Lastenkirjallisuus ja tyttökirjat käännöstieteellisenä tutkimuskohteena
Laura Leden, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

23.11.
Tutkimattomia ja maailmoja ja lapsia eri vuosikymmeniltä – lasten- ja nuortenkirjallisuus tarjoaa monipuolisia tutkimusaiheita ja näkökulmia
Hanna Järvenpää, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
ja Kaisa Laaksonen, Lastenkirjainstituutti

Johdatus lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimukseen -luentosarjan tunnuskuva.

Zoom-linkki luentoihin lisätään tälle sivulle elokuussa 2021.

Luennot tallennetaan ja tekstitetään jälkikäteen. Englannin- ja ruotsinkieliset luennot käännetään suomeksi.

Luentosarjan järjestää Lastenkirjainstituutti Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella.