Yläkouluille 100 000 kirjaa ja käsikirjat opettajille

Lukuklaani rohkaisee nuoria lukemaan ja kannustaa kirjallisuuden käyttöön yli oppiainerajojen

Suomen Kulttuurirahaston rahoittama ja Lastenkirjainstituutin toteuttama Lukuklaani-hanke edistää nuorten lukemista tukemalla koulujen mahdollisuuksia tarjota mielekästä luettavaa. Hankkeessa jokaiselle Suomen yläkoululle lahjoitettava kirjapaketti tuo nuorten lukijoiden ulottuville 112 kirjan verran uutta ja innostavaa lukemista. Kirjapaketit saapuvat kouluihin elokuussa 2019 ja niiden mukana lahjoitetaan myös Lukuklaani-käsikirja opettajien työtä tukemaan.

Lähes 900 koulua saa kirjapaketin elokuussa

Kirjapakettien toimitukset ylä- ja yhtenäiskouluihin ovat alkaneet ja ne toimitetaan kouluille pääsääntöisesti elokuun aikana. Kaikissa kirjapaketeissa on sekä helppolukuisia kirjoja että haastavaa luettavaa taitaville lukijoille. Jokainen kirjapaketti sisältää niin selkokirjoja, novelleja ja runoja kuin romaaneja, sarjakuvia ja tietokirjojakin. Lukuklaanin kirjalahjoitukset ovat Suomen Kulttuurirahaston suurpanostus lasten ja nuorten lukutaidon eteen.

”Suomen Kulttuurirahaston toiminnassa lukutaidon kehittämisellä on parin viime vuoden aikana ollut erityisasema ja olemme rahoittaneet useita lukemisen tukemiseen liittyviä hankkeita. Nyt yläkouluihin suunnattu Lukuklaani-hanke on suoraa jatkoa vuosina 2017–2018 ala- ja yhtenäiskoulujen koulukirjastoihin tehtyihin kirjalahjoituksiin. Koulukirjastot on todettu parhaaksi välityskanavaksi, kun pyritään tavoittamaan mahdollisimman monta kouluikäistä ja aivan erityisesti niitä lapsia, joille lukuharrastus muuten jäisi vähäiseksi”, sanoo Kulttuurirahaston puheenjohtaja Jari Sokka.

Ruotsinkieliset koulut saavat Lukuklaanilta oman kirjapakettinsa. Saamelaisalueen koulujen kirjapaketti taas on suunniteltu yhteistyössä Saamelaiskäräjien kanssa. Paketin kymmenen yksittäistä kirjaa on korvattu saamenkielisten opettajien kanssa yhteistyössä valituilla saamenkielisillä kirjoilla.

Kotimainen kirjallisuus vahvasti edustettuna

Lukuklaanin kirjapaketit sisältävät kaiken kaikkiaan 88 eri teosta, joista 57 on suomalaisten kirjoittajien tuotantoa. Yhteensä lähes 100 000 kirjaa 34 eri kirjakustantamolta sisältävä lahjoitus onkin merkittävä myös kotimaisille kirjailijoille ja kustantamoille. Kirjalahjoituksen arvo on yhteensä miljoona euroa.

”Lukemisen edistäminen on keskeinen osa Suomen Kustannusyhdistyksen aatteellista toimintaa. Kustantajilla onkin ilo olla mukana tässä hyvin organisoidussa konkreetissa hankkeessa. Hankkeen satsauksen myötä kirjat tulevat näkyvästi koululaisten arkeen ja avaavat heille portin lukemisen maailmaan”, sanoo Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho.

Suomenkieliset koulut saivat valita kirjapakettinsa neljästä eri vaihtoehdosta. Tilausvaiheessa suosituimmaksi paketiksi nousi paketti numero kaksi, joka sisältää muun muassa Jyri Paretskoin hittiteoksen K15 sekä paljon toivotun Päivi Haanpään ja Marika Riikosen toimittaman novellikokoelman Tusina.

”Kun ideoimme Tusinaa, toivoimme, että se löytäisi tiensä myös koulujen käyttöön. Lukuklaanin myötä toiveemme todellakin toteutuu! Novellit ovat tiivistä ilmaisua eivätkä aina päästä lukijaa helpolla. Siksi onkin hienoa, että niistä voi puhua koko luokan voimin ja pohtia asioita yhdessä. Monipuolinen lukutaito kehittää ajattelua ja mielikuvitusta, molemmat ovat olennaisia taitoja elämässä” kuvailevat teoksen toimittajat Marika Riikonen ja Päivi Haanpää.

Lukuklaani-käsikirja kannustaa kirjallisuuden käyttöön kaikkien aineiden oppitunneilla

Kirjapaketin mukana toimitettava Lukuklaani-käsikirja opettajille tukee kouluille lahjoitettavien kirjojen käyttöä opetuksessa. Opettajan käsikirjasta löytyy yleisiä ohjeita lukupiirityöskentelyyn sekä runsaasti valmiita kysymyksiä ja tehtäviä lukupiirissä käsiteltäväksi.

”Suomalaisten nuorten lukutaidon taso ja lukemisharrastuksen väheneminen puhuttavat julkisessa keskustelussa. Keskustelun lisäksi kaivataan kuitenkin myös nuorten arkeen ulottuvaa konkretiaa. Opetustyössä olen huomannut, että paras lukemaan innostaja on kirja itse: tarina, joka vie nuoren mukanaan toiseen aikaan, toiseen maailmaan, toisenlaisen ihmisen tunteisiin. Sellaista nuorta en ole vielä tavannut, johon hyvin kerrottu tarina ei tekisi vaikutusta. Jotta nuori voi innostua lukemaan, tulee hänelle olla tarjota käteen kiinnostava kirja. Tähän haasteeseen Lukuklaani-hankkeen kirjat tehtävämateriaaleineen tuovat kouluilla kipeästi kaivatun, konkreettisen avun”, painottaa äidinkielen opettaja ja Lukuklaanin työryhmän jäsen Annu Viheriälehto.

Käsikirja sisältää myös tehtäviä monialaiseen oppimiseen kirjallisuuden avulla ja kannustaa kirjallisuuden käyttöön kaikilla oppitunneilla. Lisäksi käsikirjassa on runsaasti kirjavinkkejä, joiden avulla lukemaan innostuneet voivat löytää lisää itselleen mieluisan kirjan kaltaista luettavaa. Sekä suomen- että ruotsinkielinen käsikirja tulevat elokuussa ladattavaksi Lukuklaanin verkkosivuille.

Lisätietoa
FB: Lukuklaani – Lisää lukemista
lukuklaani.fi/ylakoulut

Lotta Luukila, Lukuklaani-hankkeen koordinaattori, Lastenkirjainstituutti
etunimi.sukunimi(at)lastenkirjainstituutti.fi / 040 8223 422

Kaisa Laaksonen, toiminnanjohtaja, Lastenkirjainstituutti
etunimi.sukunimi(at)lastenkirjainstituutti.fi / 050 3615 639

Juhana Lassila, asiamies, apurahat ja kulttuuri, Suomen Kulttuurirahasto
etunimi.sukunimi(at)skr.fi / 040 517 8500