Tutkimusnäkökulmia nuortenkirjallisuuteen -luentosarja syksyllä

Lastenkirjainstituutti toteuttaa syyslukukaudella 2023 kaikille avoimen luentosarjan, jossa tutustutaan nuortenkirjallisuuteen ja sen tutkimukseen. Luennot pidetään etäyhteydellä (Zoom) keskiviikkoisin 13.9.-22.11. klo 14.15-15.45.

Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.  Yliopistot ja korkeakoulut voivat vapaasti toteuttaa luentosarjan pohjalta omia opintokokonaisuuksiaan. Luentotallenteet tulevat katsottavaksi luentosarjan Youtube-kanavalle noin viikon kuluttua luennosta.

Luentosarjan tarkoituksena on tuoda esille monipuolista nuortenkirjallisuutta, sen erityislaatua tietyn ikäryhmän kirjallisuutena sekä erilaisia tutkimuksellisia lähestymistapoja aiheeseen. Tavoitteena on innostaa eri alojen opiskelijoita tarttumaan nuortenkirjallisuuteen ja siihen liittyviin tutkimusaiheisiin esimerkiksi opinnäytetöissä. Luentosarjan puhujina on tutkijoita eri yliopistoista Suomesta, Iso-Britanniasta, Ruotsista ja Tanskasta.

Tutustu luentosarjan ohjelmaan ja puhujiin.