Tutkimusnäkökulmia nuortenkirjallisuuteen -luentosarja alkaa syyskuussa

Lastenkirjainstituutti toteuttaa syyslukukaudella 2023 kaikille avoimen luentosarjan, jossa tutustutaan nuortenkirjallisuuteen ja sen tutkimukseen.

Luennot pidetään etäyhteydellä (Zoom)  keskiviikkoisin 13.9.–22.11. klo 14.15–15.45. 

Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.  Yliopistot ja korkeakoulut voivat vapaasti toteuttaa luentosarjan pohjalta omia opintokokonaisuuksiaan.

Luentotallenteet tulevat katsottavaksi luentosarjan Youtube-kanavalle @nuortenkirjatutkimus noin viikon kuluttua luennosta.

Luentosarjan tarkoituksena on tuoda esille monipuolista nuortenkirjallisuutta, sen erityislaatua tietyn ikäryhmän kirjallisuutena sekä erilaisia tutkimuksellisia lähestymistapoja aiheeseen. Tavoitteena on innostaa eri alojen opiskelijoita tarttumaan nuortenkirjallisuuteen ja siihen liittyviin tutkimusaiheisiin. Luentosarjan puhujina on tutkijoita eri yliopistoista Suomesta, Iso-Britanniasta, Ruotsista ja Tanskasta.

Luentosarja toteutetaan Lasse Raustelan rahaston tuella.

Tutustu luentosarjan sisältöön ja puhujiin.

Luentosarjan osallistumislinkki (Zoom):

https://zoom.us/j/98775137046?pwd=L1BuWmQxT3pkV0Yza3NpQTBhay8zQT09

Meeting-id: 987 7513 7046 / Passcode: 136790