Lastenkirjoja erityisyydestä ja erityislapsista

Erityisyyttä käsitteleviä, alle kouluikäisille ja kouluikäisille tarkoitettuja lastenkirjoja on tarjolla vain vähän. Lisäksi erityislasten kommunikaatiopulmista kertovia kirjoja ei Suomessa juuri julkaista.

Tampereen yliopiston logopedian tutkinto-ohjelman opiskelijat kävivät loppuvuodesta läpi Lastenkirjainstituutin kirjaston kokoelmia ja kokosivat esitteen erityislapsia käsittelevistä 2000-luvun lastenkirjoista. Ainakin sata sanaa -esitteeseen (2021) on poimittu kirjoja erityisryhmistä, joilla on tyypillisesti haasteita vuorovaikutustaidoissa tai puheen- ja kielenkehityksessä.

Esitteen kirjat sopivat erityislasten perheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Kirjat soveltuvat myös erityisyyden käsittelyyn ja ymmärtämiseen esimerkiksi varhaiskasvatuksessa.

Tutustu esitteeseen verkkosivujemme Opettajille ja varhaiskasvattajille -osiossa.