Lastenkirjallisuus kiinnostaa graduntekijöitä

Lastenkirjainstituutti kokoaa vuosittain tietoja lasten- ja nuortenkirjallisuuden alaan liittyvistä pro gradu -tutkielmista. Gradulistat on nyt päivitetty vuosien 2023 ja vuoden 2024 osalta (31.5.2024 asti). Kaikkiaan listoille on lisätty 45 pro gradu -tutkielmaa vuodelta 2023 ja 25 pro gradu -tutkielmaa keväältä 2024.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuteen liittyviä opinnäytetöitä tehdään kirjallisuudentutkimuksen lisäksi kasvatustieteissä, kulttuurin- ja historiantutkimuksen sekä käännöstieteessä ja eri kielissä. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden sisältöjen, kielen ja ilmiöiden lisäksi opinnäytteissä on tutkitaan myös lasten ja nuorten lukemista.

Viime vuosien opinnäytetöissä on tutkittu mm. luontosuhdetta kuvakirjoissa, vanhempien käsityksiä lukuharrastuksesta, alle 3-vuotiaille suunnattujen kuvakirjojen houkuttelevia tekijöitä, nuorten lukutaitoon liittyviä diskursseja Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa, Astrid Lindgrenin teosten karjalankielisiä käännöksiä, nuortenkirjojen kokemuslukijoiden kirjallisuuskäsityksiä sekä monia muita kiinnostavia ja ajankohtaisia aiheita.

Tutustu aiheen- ja tekijänmukaisiin graduluetteloihin. 

Puuttuuko pro gradu -tutkielmasi listalta? Lähetä tiedot osoitteeseen info(a)lastenkirjainstituutti.fi, niin lisäämme ne listalle.