Kannanotto: Nyt ei ole oikea aika säästää lasten ja nuorten lukemisesta

Lastenkirjainstituutin ja Suomen lasten- ja nuortenkirjailijat ry:n kannanotto 4.12.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt vuoden 2024 Sivistyksen teemavuodeksi. Samaan aikaan suunnitteilla olevat säästötoimet romuttavat suomalaisen sivistyksen perustaa, kirjallisuutta ja lukutaitoa.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö aikoo lakkauttaa vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen vuoden 2024 alusta lähtien. Leikkaus osuu suoraan lasten ja nuorten lukemisen tukemiseen ja kirjastojen tarjontaan. Ostotuella kirjastot hankkivat myös lasten- ja nuortenkirjallisuutta, jota on tärkeä olla tarjolla eri ikäisille tai eri tasoisille lukijoille. Samaan aikaan hallitusohjelmassa on kirjojen arvonlisäveron korotus portaittain kymmenestä prosentista 14 prosenttiin.  

Lasten ja nuorten lukuinnon vähenemisestä on puhuttu jo pitkään. Lukuinto vaikuttaa lukutaidon kehittymiseen ratkaisevasti. Lukutaito on yhteiskunnallinen selviytymistaito. Laadukas kotimainen lasten- ja nuortenkirjallisuus mahdollistaa lukutaitotyön, lukuinnon kasvattamisen ja lukutaidon kehittämisen kansallisessa lukutaitostrategiassa määriteltyjen suuntaviivojen mukaisesti. Hallituksen säästötoimet vievät pohjan lukutaitotyöltä ja heikentävät kirjastojen mahdollisuuksia tarjota monipuolista kirjavalikoimaa tasapuolisesti kaikkialla Suomessa. 

Kirjallisuuskentän muutokset, kirjakauppojen harveneminen, pienet tekijänpalkkiot kasvavilla äänikirjamarkkinoilla ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden heikko medianäkyvyys ovat ajaneet lasten- ja nuortenkirjailijat vaikeaan tilanteeseen. Suunnitellut säästötoimet heikentävät työskentelyedellytyksiä ja kustantamoiden kannattavuutta niin merkittävästi, että se vähentää kotimaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden julkaisemista. Mikäli haluamme tulevaisuudessakin tarjota lapsille ja nuorille kotimaista kirjallisuutta kotimaisilla kielillä, lasten- ja nuortenkirjallisuuden asemaa on vahvistettava myös julkisella tuella. 

Lastenkirjainstituutin Lukemo-sivusto on yksi tärkeä lukutaitotyön työkalu, joka tarvitsee rahoitusta myös tulevina vuosina. Lukemo esittelee kaikki Suomessa ilmestyvät lasten- ja nuortenkirjat ja sen hakutoimintojen avulla jokainen voi löytää itselleen kiinnostavaa luettavaa. Lukemo tukee monipuolisesti ja valtakunnallisesti lukutaitotyön tekemistä kunnissa. Lukemoa on rahoitettu osana kansallista lukutaitotyötä jo neljä vuotta, mutta nyt jatkorahoitusta ei ole tiedossa. 

Kaavaillut leikkaukset yhdistettynä kirjojen arvolisäveron suunniteltuun korotukseen ovat haitallisia sekä lukijoiden että tekijöiden kannalta. Leikkaukset vaikuttaisivat lasten ja nuorten, heikkojen lukijoiden ja suomea toisena kielenä puhuvien tasavertaisiin mahdollisuuksiin päästä kirjallisuuden ja lukemisen piiriin. 

Lasten ja nuorten lukemisen tukemiseksi on tehty kansallinen lukutaitostrategia. Nämä leikkaukset eivät ole strategian mukaisia, vaan heikentävät Suomessa laajalti tehtävän ja monien eri tahojen viime vuosina kehittämän lukutaitotyön vaikutuksia.  

Emme toivo lisää huolipuhetta, vaan konkreettisia toimenpiteitä lukutaidon ja lastenkirjojen tukemiseksi. Haluamme, että Suomessa julkaistaan tulevaisuudessakin laadukasta kirjallisuutta, jonka lukemiseen kaikilla lapsilla ja nuorilla on tasavertainen mahdollisuus.  

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden, lasten ja nuorten lukutaidon ja sivistysvaltion tulevaisuuden turvaamiseksi: 

    • vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuki tulee säilyttää 
    • kirjallisuuden arvonlisäveron korotusta ei tule toteuttaa 
    • kansallisen lukutaitostrategian toteuttaminen on turvattava myös taloudellisesti. 

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanmissa 9.12.2023