Joutilaisuus ja rauhallinen lukupaikka johdattavat lapset ja nuoret kirjan pariin

Lastenkirjainstituutin Kiva lukea! -kyselyssä selvisi, että lapset ja nuoret tarttuvat kirjaan helpoimmin silloin, kun heillä on edessään kiinnostava kirja, eikä ole muuta tekemistä. Kirjavinkkejä lapset ja nuoret saavat yleensä koulusta ja kirjastosta, mutta osa ei saa niitä oikein mistään.

Lastenkirjainstituutti toteutti syksyllä 2019 Kiva lukea! -kyselyn selvittääkseen lasten ja nuorten lukutottumuksia ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden lukemista. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 1505 vastausta.

Vastaajista 63 % oli naisia ja 31 % miehiä. Enemmistö vastaajista oli 10–15 -vuotiaita. Todennäköisesti kyselyyn vastasivat herkemmin lukemiseen orientoituneet ja innokkaat lukijat. Kouluikäisistä 7–19 -vuotiaista vastaajista peräti puolet kertoi lukevansa lasten- ja nuortenkirjoja joka päivä, joka viikko tai aina kun mahdollista. Neljännes vastaajista oli yli 20-vuotiaita aikuisia. He lukivat paljon lapsilleen ja lapsenlapsilleen tai työskentelivät kirjallisuuskasvatuksen parissa koulussa tai kirjastossa.

Alle kouluikäiset lapset suhtautuivat kirjoihin positiivisesti: ”Tarinat vaan on niin hauskoja!” Alakoululaisia kiinnostivat erityisesti hauskat jutut ja huumori sekä kauhu ja jännitys. Lukemaan heitä innostaa vanhempien tai isompien sisarusten esimerkki. Yläkouluikäisten lukuinto oli alakoululaisia vähäisempää. Syiksi siihen mainittiin ajanpuute ja vähäinen motivaatio lukemiseen. Nuorten joukossa oli myös runsaasti lukevia – tytöistä yli 40 % ilmoitti lukevansa mieluiten paksuja kirjoja. Nuorten vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että osalle nuorista lukeminen rinnastuu leikkimiseen, ja teini-ikäinen torjuu lukemisharrastuksen koska ei miellä itseään enää lapseksi joka leikkii. 13–15 -vuotiaista pojista kolmannes vastasi, ettei lue lasten- ja nuortenkirjoja lainkaan.

Kyselyssä saatiin runsaasti vastauksia lempikirjoista, eri kirjasuosikkeja mainittiin yli viisi sataa. Monet suosikkikirjat ovat uusia kirjoja; puolet mainituista kirjoista on ilmestynyt 2010-luvulla. Ylivoimaisesti suosituin laji sekä ala- että yläkoululaisten keskuudessa oli fantasia ja eniten mainintoja saanut kirjasarja J. K. Rowlingin Harry Potter. Lasten ja aikuisten mainitsemat kirjasuosikit erosivat toisistaan – sekä lasten että aikuisten mainitsemia suosikkikirjoja olivat lasten- ja nuortenkirjallisuuden klassikot, kuten Astrid Lindgrenin teokset tai Tove Janssonin Muumi-kirjat.

Lasten ja nuorten vastauksissa korostui, että kirjaan tartutaan yleensä silloin, kun ei ole muuta tekemistä. Hyvään lukuhetkeen tarvitaan vastaajien mukaan aikaa ja rauhallinen ja hiljainen lukupaikka: ”Hiljainen ihana paikka jossa tuntuisi kuin olisi vain sinä ja kirja.” Vastahakoisetkin lukijat tarttuivat kirjaan, kun saivat vinkin kiinnostavasta kirjasta.

Lasten ja nuorten lukuintoa voidaan kyselytulosten mukaan kasvattaa antamalla heille osuvia lukuvinkkejä sekä tarjoamalla lukemiselle aikaa ja rauhallisia lukupaikkoja.

Kyselyn koko raportti on luettavissa osoitteessa Lue kyselyn raportti..

Kyselyn raportin toteutti FT, tutkija Elina Martikainen.