Etsivää lukutaitotyötä -hanke toi sanataidetta nuorten pariin

Reilun vuoden mittaisessa Etsivää lukutaitotyötä -hankkeessa toteutettiin helmikuusta 2021 alkaen yhteensä kuusi sanataiteen projektia tamperelaisille nuorille. Osallistujia oli kaikkiaan reilut sata ja he olivat iältään 12–29-vuotiaita. Enemmistö osallistujista oli 12–16-vuotiaita. Hankkeen toteutti Sanataideyhdistys Yöstäjä ry yhteistyössä Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden ja Lastenkirjainstituutin kanssa.

Etsivää lukutaitotyötä -hankkeen pyrkimyksenä oli kehittää ja luoda uudenlaista, nuorten ehdoilla toteutettavaa toimintamallia yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Residenssitoiminnan kautta tavoitteena oli tavoittaa nuoret siellä, minne he itse hakeutuvat viettämään aikaa. Näin osallistava sanataidetoiminta, vertaisohjaamiseen perustuvat kirjoitusharjoitukset ja luovat menetelmät voitiin punoa saumattomaksi osaksi nuorten omaehtoista vapaan ajan ja tilan käyttöä. Tukemalla nuorten omaehtoista ja omista intresseistä viriävää toimintaa sekä rohkaisemalla omaan ajatteluun ja ilmaisuun pyrittiin löytämään uusia väyliä luku- ja kirjoitusinnon kehittymiseen.

Tutustu hankkeeseen

 

Etsivää lukutaitotyötä -hankkeessa käytettyjä menetelmiä esittelevä opas on julkaistu ja vapaasti luettavissa Lastenkirjainstituutin Lukemo-portaalissa. Oppaan luovat ja mielenkiintolähtöiset käytännöt ja sanataiteen menetelmät soveltuvat nuorten parissa toteutettavaan lukutaitotyöhön niin sanataidekasvattajien kuin muidenkin nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön esimerkiksi opetus- ja nuorisotyössä, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä harrastus- ja iltapäivätoiminnassa sekä muussa ohjatussa vapaa-ajantoiminnassa.

Kokemuksia sanataiteesta lukutaitotyössä (PDF)