Tutkimus

Lastenkirjainstituutti tallentaa laajasti lasten- ja nuortenkirjallisuuden sekä lukutaidon tutkimusta sekä kotimaasta että kansainvälisesti. Kokoamme myös aihepiiriin linkittyviä opinnäytetöitä.

Väitöskirjoja ja lisensiaatintöitä
Pro gradu -tutkielmia
Lukututkimus

Tutkimuskirjallisuuden kokoelmaamme voit tutustua Onnet-tietokannassa myös verkossa.

Lukuklaanin alakoulun ja yläkoulun hankkeiden yhteydessä toteutetaan laaja tutkimusosa, jossa tutkitaan kirjallisuuden opetusta kouluissa. Alakoulun tutkimusosuuden yhteydessä toteutettiin kirjallisuuskartoitus, jonka tavoitteena on tarjota kokonaiskäsitys suomalaisesta lasten- ja nuortenkirjallisuudesta.

Tutustu kartoitukseen: Lukuklaanin kirjallisuuskartoitus (PDF). Kartoituksen ovat laatineet Henri Satokangas ja Lukuklaani-hankkeen tutkijat.

Lisätietoja: Lukuklaanin tutkimushankkeiden kotisivu.

ostetaanjamyyda%cc%88a%cc%88n