Liity asiantuntijaverkostoon

Tällä lomakkeella voit liittyä tutkija- ja asiantuntijaverkostoon. Lomake lähetetään instituutin henkilökunnalle ja sen käsittelemiseen menee joitakin päiviä. Muistathan täyttää tietosi tarkasti!

Tutkija- ja asiantuntijaverkostolla on oma sähköpostilista ja luvan antaneiden asiantuntijoiden yhteystietoja välitetään tahoille, jotka kysyvät instituutista luennoitsijoita ja haastateltavia.

Yhteystietoni voi luovuttaa alan asiantuntijoita etsivien seminaarijärjestäjien tai median käyttöön.