Ystäväkirja

Yökirja

Kirja: Inka Nousiainen: Yökirja. Kuvitus Satu Kettunen. Tammi 2015. Kirjan tiivistelmä

Luodaan oma yön ystävä eli mielikuvitusystävä.

Hakusanoja: yksinhuoltaja, vanhempi, yksinäisyys, ystävyys, ystävä, lähimmäinen, Tampereen yliopisto

Tehtävänanto: Opettaja lukee kirjan ja näyttää kirjan kuvituksen dokumenttikameran kautta. Tämän jälkeen pohditaan koko ryhmän kanssa keskustellen oppilaiden mielestä kirjasta esiin nousseita asioita ja teemoja.

Apukysymysesimerkkejä: Millaista Kuun elämä on? Ketä Kuun perheeseen kuuluu? Kuka on Raa, millainen hän on? Onko Raa tavallinen lapsi vai voisiko se olla mielikuvitusystävä? Miksi Kuu näkee Raata vain öisin?

Oppilaat saavat ideoida oman yön ystävän eli mielikuvitusystävän.
Pohjana voi käyttää liitteenä olevaa monistetta. Hahmon luomisen jälkeen oppilaat voivat esitellä hahmonsa muille.

Tehtävä PDF

Liite

Laatija: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, äidinkieli ja kirjallisuus 2016

Ikäryhmät:
Asiasanat: