Tunteiden käsittely

Tänään ei riidellä

Kirja: Lucy Scharenberg ja Manfred Tophoven. Tänään ei riidellä. Kustannus-Mäkelä Oy 2010. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä keskustellaan tunteista ja opetellaan pienrymissä tehtävien esitysten avulla ratkomaan riitoja.

Avainsanat: tunteet, keskustelu, riita, ratkaisu

Tehtävänanto:

Opettaja lukee tarinan siihen asti, kun kaikki ovat todella kypsiä riitelyyn (”aina vaan toraa ja riitaa”…-sivulle asti; perhe toteaa riitelyn olevan vain ajanhukkaa). Tämän jälkeen yhdessä keskustellaan ja pohditaan tunteita ja niiden purkautumistapoja ja miten niitä voidaan käsitellä.

Keskustelun jälkeen oppilaat jaetaan pieniin ryhmiin ja ohjeistetaan heitä keksimään itse tarinalle jatkoa ja tapa ratkaista riitatilanne. Oppilaat esittävät tuotoksensa esittämällä sen muille. Lopuksi pohditaan oppilaiden erilaisten ratkaisujen toimivuutta käytännössä ja keskustellaan oppilaiden omista kokemuksista.

Tehtävä PDF

Laatijat: Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelijat, Turun OKL, Rauman kampus

Ikäryhmät:
Asiasanat: