Tunnekasvatusta metsäretkellä

Etsiväkerho Hurrikaani ja petosten pilvi

Kirja: Jari Mäkipää: Etsiväkerho Hurrikaani ja petosten pilvi. Tammi 2016. Kirjan tiivistelmä

Kirjaan syventymistä näytelmän tai kertomuksen avulla. Metsäretki tunnekasvatuksella ja kirjaan keskittymisellä.

Hakusanoja: Luonto, ilmastonmuutos, näytelmä, vuorosanat, retki, metsäretki, kierrätys, kierrättäminen, roska, lajittelu, äidinkieli, ilmaisutaito, draama, ympäristöoppi, ympäristökasvatus, tehtäväkokonaisuus, Tampereen yliopisto

Tunti 1, 2 x 45 min (esimerkiksi aamupäivä). Oppitunnin aluksi kerrataan kirjan tapahtumia ja juonta. Keskustelun jälkeen oppilaat valitsevat pienissä ryhmissä jonkun kirjan kohtauksista ja alkavat suunnitella pientä näytelmää kohtauksessa. Ryhmän sisällä oppilaat jakavat rooleja: näyttelijät, vuorosanojen kirjoittajat, ohjaaja ym. Näytelmää suunnitellessa oppilaat harjoittelevat vuorosanojen kirjoittamista ja näytelmän rakennetta. Näytelmä voidaan esittää koko luokalle tai kuvata videolle. Jos oppitunnille halutaan lisää sisältöä, voidaan kehittää omalle näytelmälle (tai kaikille näytelmille yhteinen) käsiohjelma. Jos tehtävästä haluaa vähemmän draamallisen, voi tehtävän toteuttaa esimerkiksi kertomuksen kirjoittamisena. Oppilaat valitsevat kirjasta jännittävimmän/mielenkiintoisimman/hauskimman kohdan ja keksivät kohtaukselle vaihtoehtoisen päätöksen tai jatkon. Nämä vaihtoehtoiset loput voidaan lukea luokalle ja keskustella miten koko tarina olisi päättynyt, jos joku kirjan kohtauksista olisi muutettu.  

Tunti 2, 2 x 45 min (esimerkiksi saman päivän iltapäivä). Lähdetään koko luokan kanssa retkelle lähimetsään. Metsään kulkemisen aikana ja metsässä oppilaat keräävät matkalla löytyneitä roskia roskasäkkeihin (hanskat kädessä). Samalla voidaan keskustella siitä, millaisia roskia löytyy ja kauanko oppilaat ajattelevat kyseisten roskien maatuvan metsässä.  

Metsässä tehdään tunnekasvatuksen harjoituksia esimerkiksi metsän kuuntelua, mieluisan paikan etsimistä, metsäkokemuksista keskustelemista ym. Samalla keskustellaan kirjan tapahtumia metsään liittyen (Miksi metsän tuhoaminen on pahasta? Saako joitakin metsiä tuhota? Miksi metsiä tuhotaan?). 

Metsäretken jälkeen palataan takaisin luokkaan ja kootaan kerätyt roskat yhteen. Keskustellaan kierrättämisestä ja siitä miksi on tärkeää kierrättää. Kierrätetään roskat ja viedään ne kierrätyspisteeseen. 

Tehtävä PDF

Laatija: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, äidinkieli ja kirjallisuus 2016

Ikäryhmät:
Asiasanat: