Tee teenkeittoalgoritmi

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

Kirja: Emmi Itäranta: Teemestarin kirja. Kustantannusosakeyhtiö Teos 2012. Kirjan tiivistelmä

Algoritmista ajattelua harjoittava tehtävä, jossa pyritään mallintamaan kirjassa käytetty teenkeitto-ohje ja tekemään siitä algoritmi sekä aktiviteettikaavio. Tehtävän pituus: yksi oppitunti.

Hakusanoja: Ohjelmointi, algoritmi, tietojenkäsittely, tietotekniikka, tee, teeseremonia.

Tehtävänanto: Lue Teemestarin kirjan kolmannesta luvusta kuvaus teen keittämisestä ja rakenna teenkeittämisen algoritmi teenkeitto-ohjeesta.

  1. Kirjoita ylös teenkeiton jokainen kirjassa mainittu vaihe
  2. Rakenna vaiheista ohje, jonka avulla kuka tahansa osaisi valmistaa teetä. Aloita toimintaohje veden hakemisesta ja lopeta valmiin teen kuppeihin kaatamiseen.
  3. Rakenna yksittäisistä ohjeista aktiviteettikaavio käyttäen annettuja symboleja.

 

Ohjeita opettajalle – keskustelunaiheita ennen tehtävää:

Mikä on algoritmi? Mitä eroa on ohjeella ja algoritmilla? Mikä on aktiviteettikaavio ja mihin sitä käytetään?

Käskyt voivat olla joko korkean tason (Hae padalla vettä vesihuoneesta, pane pata tulelle, analogia korkean tason ohjelmointikieli) tai pienempiin osiin jaettuja (Ota pata käteesi, kävele vesihuoneelle, laske pata tynnyriin, …analogia konekieli). Opettaja voi myös kirjoittaa jokaisen ohjeen osan lapuille ja antaa oppilaille tehtäväksi järjestää laput oikeaan järjesteykseen. Oppilaiden tulisi oivaltaa käyttää yhtä ehtorakennetta veden lämpötilan tarkastelussa. Teenkeittoalgoritmin mallivastaus

Tehtävään käytettävä aika: noin yksi oppitunti

Tehtävä PDF

Laatija: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen opettajaopiskelijat 2017

Ikäryhmät: /
Asiasanat: /