Pelastustehtävä

Laura Lähteenmäki: North end – niskaan putoava taivas

Kirja: Lähteenmäki, Laura: North End – niskaan putoava taivas. WSOY 2012. Kirjan tiivistelmä

Pakolaisuus ja uudet perhemallit – avunanto eksyneille perhepakolaisille robottitekniikkaa hyödyntäen. Tehtävä sisältää pohdintaa, ideointia sekä keskustelua tai kirjoittamista robottien roolista ihmisten auttajina. Kirjasta luetaan 14. luku. Tehtävä sisältää opiskelijoille jaettavan liitteen. Tehtävän kesto riippuu siitä, kuinka perinpohjaisesti asiaan perehdytään, sopiva kesto voi olla 30 min.

Hakusanoja: filosofia, elämänkatsomus, biologia, tekninen käsityö, fysiikka, matematiikka, tietojenkäsittely, tietotekniikka, atk, äidinkieli, kuvataide, robotti, anturiteknologia, aistiminen, ongelmanratkaisutaidot, ohjelmointi, tekoälykkyys, etäohjaus, etämonitorointi, akkuteknologia, suunnistus, ihmisälyn korvattavuus, ihmisyyden korvattavuus

Tehtävänanto: Perustuu kirjan lukuun 14, jossa Kauri on kadonnut ja Tekla harhailee huolestuneena varastossa. Tehtävässä ideoidaan, miten robottia voidaan käyttää pelastustehtävässä. Tehtävän kautta yritetään hahmottaa ja ideoida, miten ympäristöä havainnoivia laitteita, robotteja ja laitteiden erilaisia ominaisuuksia voidaan hyödyntää uusissa tehtävissä. Samalla voidaan arvioida, minkälaisissa tehtävissä robotit ja ohjelmat voivat olla toimivampia kuin ihmiset ja milloin taas kannattaa luottaa koneiden sijasta ihmisten päätöksiin. Pohditaan esimerkiksi, voiko roboteilla korvata perhesuhteita ja välinpitämättömyyttä tai voidaanko roboteista saada lohtua kaltoinkohteluun? Voidaan myös ihmetellä, mitä kaikkea anturiteknologialla pystytään aistimaan ja ovatko ihmisaistit korvattavissa.

Oppilaille jaettava tehtäväliite: Robottikoira

 

Tehtävä PDF

Laatija: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen opettajaopiskelijat 2017.

Ikäryhmät:
Asiasanat: /