Peetun elämä muiden silmin

Kesän jälkeen kaikki on toisin

Kirja: Kolu Siri: Kesän jälkeen kaikki on toisin. Otava 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävän tarkoituksena on lähestyä transsukupuolisuutta eri näkökulmista. Kysymysten avulla pyritään etsimään ratkaisua ongelmiin. Harjoitellaan vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja draaman keinoin.

Tehtävän kesto: noin 45 minuuttia.

Hakusanoja: transsukupuolisuus, perhemallit, äidinkieli, kirjallisuus, draama, koulukiusaaminen, Jyväskylän yliopisto

Tehtävänanto

Tehtävän henkilöt:
1. Peetu
2. Isä
3. Äiti
4. veli
5. Aamu
6. koulukiusaaja
7. opettaja
8. koulukuraattori/psykologi/kouluterveydenhoitaja

Jaetaan oppilaat pienryhmiin. Jokainen ryhmä pohtii kysymyksiä tietystä näkökulmasta, esim. Peetu, äiti, kouluterveydenhoitaja. Keskusteluaikaa noin 10 minuuttia. Annetaan avuksi jotakin valmiita keskustelukysymyksiä, esim. Mitä kyseinen henkilö ajattelee Peetun tilanteesta? Ryhmissä pohditaan myös kyseisen henkilön ja Peetun välistä suhdetta. Osa hahmoista on kirjan todellisia henkilöitä, osa kuvitteellisia päähenkilön elämään liittyviä henkilöitä. Oppilaat käsikirjoittavat edustamalleen hahmolle identiteetin.

Keskustelun jälkeen jokaisesta ryhmästä valitaan yksi luokan edessä olevaan ”kuumaan tuoliin” edustamaan valittua henkilöä. Opettaja toimii haastattelijana ja ohjaa keskustelua valmiiden kysymysten pohjalta. Myös oppilaat voivat esittää kysymyksiä. Aluksi haastateltavalta kysytään peruskysymyksiä, esim. kuka olet? minkä ikäinen olet? mitä harrastat? lempiruokasi? tms. Äidille esitettäviä kysymyksiä voisivat olla lisäksi esim. miltä sinusta tuntuu, kun Peetu haluaa olla poika? miksi veit Peetun valokuvat? Aamulta voitaisiin kysyä esim. mihin sinä rakastuit Peetussa? Miten suhtaudut Peetun tulevaan leikkaukseen? Opettajalta esimerkiksi, millainen oppilas Peetu on? Erottuuko hän muista oppilaista?

Lopuksi vielä puretaan yhdessä draamatehtävän anti. Jokainen ”kuumassa tuolissa” istunut oppilas saa kertoa, oliko eri henkilöiden näkökulmiin helppo vai vaikea samaistua. Miltä yleisöstä tuntui? Minkälaisia ajatuksia eri henkilöiden ajatukset herättivät? Mitä äiti/isä/veli… olisi voinut tehdä toisin, tai vastaavasti mikä heidän toiminnassa oli hyvää.

Vinkki: tehtävä voidaan tehdä osana kirjaan liityvää tehtäväsarjaa

Lappujen nostelu
Kirjoitustehtävä
Ohjeita uusioperheille
Peetun elämä muiden silmin
Peetun muuttuva perhe
Päähenkilö ja ihmissuhteet

Transsukupuolisuus ilmiönä
Transsukupuolisuus paneelikeskustelu

Tehtävä PDF

Laatija: OPEA415, Jyväskylän yliopisto

Ikäryhmät:
Asiasanat: /